Jäätmete liigiti kogumine kodus sõltub korteriühistu eestvedamisest

28.04.2022

Eesti Korteriühistute Liidu teade
28.04.2022

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul sõltub jäätmete liigiti kogumine korteriühistu ettevõtlikkusest. „Kui korteriühistu konteinerid maja ette toob, küll siis inimesed kaasa tulevad,“ leiab ta.

Rakvere suurtes korrusmajades said pea kolmsada korterit endale ka biojäätmete kogumise ämbrikese, et biojäätmeid oma korteris veelgi mugavamalt sorteerida. „Vastuvõtt oli väga erinev, mõnes majas oli huvi väiksem, teises jällegi küsiti juurde,“ rääkis Jaadla veebihäälingus „Korteriühistu taskutarkus“.

Tema sõnul on Eesti Korteriühistute Liit ka suhtumist jäätmete sorteerimisse kodus ka uurinud – põhjuseks tuuakse väga tihti see, et jäätmeid liigiti koguda pole kodus kuigi mugav. „Aga kui sul on köögis selline väike ämbrike, kuhu biojäätmed panna ja maja ees seisab biojäätmete konteiner, ei ole ju probleemi,“ leiab Jaadla.

Sama meelt oli saates ka Rakvere korteriühistu Tuleviku 10 juhatuse liige Malle Vilu. Korteriühistu alustas biojäätmete eraldi kogumisega omal algatusel juba viie aasta eest ja maja eest leiab korraliku biojäätmete süvamahuti. „Alguses toodi prügi valede kottidega, siis tegin märkuse. Viie aastaga on inimesed aga ära harjunud ja teavad juba, mida ja kuidas sinna panna. Probleeme pole olnud,“ räägib Malle. Süvamahutit tühjendatakse kord kuus ja Vilu sõnul sellest piisab. „Mahuti pole kunagi ka päris ääreni täis.“

Selleks, et suurendada kortermajades elavate tarbijate teadlikkust biojäätmete vähendamise võimalustest ja parandada oskusi biojäätmeid liigiti koguda, alustas Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) mullu sügisel teavituskampaaniat „Sorteeri biojäätmeid oma korteris!“

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projekti raames õpetatakse kortermajades elavatele leibkondadele just kortermaja oludesse sobivaid praktilisi oskusi biojäätmete kogumiseks ning juhitakse nii kortermajade elanike kui ka laiema avalikkuse tähelepanu biojäätmete liigiti kogumisega seotud säästvale keskkonnakasutusele ja rahalisele säästule.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:

Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee