Avalda arvamust “Korterelamute rekonstrueerimise erakorralise toetuse andmise tingimused ja kord” kohta

25.04.2022

Tuletame meelde, et täna on viimane päev avaldada arvamust eelnõu “Korterelamute rekonstrueerimise erakorralise toetuse andmise tingimused ja kord” kohta.

Täname ühistuid, kes on juba oma arvamuse saatnud.

Arvamused palume saata ekyl@ekyl.ee.

Kooskõlastatavad dokumendid on kättesaadavad EISis.
Link eelnõu toimiku vaatele: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/43037ab3-06db-4465-a064-54c768ae1222
Link kooskõlastamise etapile: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/43037ab3-06db-4465-a064-54c768ae1222?activity=1

Eelnõude infosüsteem (EIS)
https://eelnoud.valitsus.ee/main