Liit: naabermajad võiks renoveerimisel koostööd teha

09.03.2022

Eesti Korteriühistute Liidu teade
9.03.2022

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) hinnangul tasuks korteriühistutel renoveerimisel koostööd teha ja kavandada majade kordategemist koos naabritega või koguni kvartalite kaupa. Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul on näide juba Rakverest olemas Seminari tänava majade kordategemise näol.

„Kogu protsess algas, kui linn algatas Seminari tänava arhitektuurse lahenduse. Eelnevalt olid paar-kolm maja küll juba renoveerimist toetuste toel alustanud, ent see linnapoolne algatus viis suurema renoveerimiseni. Nii et rekonstrueerimise puhul on väga oluline näha suurt pilti ja seada paika pikaajalisi plaane,“ rõhutas Jaadla.

Vähetähtis pole tema sõnul ka rahaline kokkuhoid. „Näiteks ühel juhul õnnestus kahel naabermajal, kes rekonstrueerimist üheskoos korraldasid, materjalide ühisostuga säästa hinnast 20%,“ rääkis ta.

Samuti on tema sõnul head eeskuju näitamas Tartu, kus projekti Open Lab raames plaanitakse renoveerida liginullenergia hooneks kolm Annelinna üheksakorruselist elamut, kasutades selleks tehases eeltoodetud paneele ning kujundatakse hoonete ümber kaasaegne elukeskkond. „Samuti hea näide, mis linnakeskkonda mõjutab,“ tõi Jaadla välja.

EKÜLi juhatuse esimehe sõnul alustab peagi sellesuunalist tööd ka Euroopa eluasemete jätkusuutlikkust toetav koostöövõrgustik, kuhu Eesti esindajana kaasatud Eesti Korteriühistute Liit. Kahe aasta jooksul elluviidav koostööprojekt kannab nimetust SHAPE-EU ja sellesse kuulub 10 partnerit erinevatest Euroopa Liidu piirkondadest. Projekti rahastab Euroopa Liidu ühtse turu programm ja seda juhib Housing Europe.

„Koostöö eesmärgiks on toetada eluasemevaldkonnas tegutsevaid organisatsioone, asutusi ja ettevõtteid elamute kvartalipõhisel rekonstrueerimisel, kasutades selleks nutikaid tehnoloogiaid, ringmajanduse lahendusi, uue Euroopa Bauhausi liikumise põhimõtteid ning kaasates kohalikku kogukonda,“ tutvustas Jaadla.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma.

Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit www.ekyl.ee

 

Kõneisik:

Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee