Korteriühistud saavad energiasäästu teemadel tasuta nõu

04.02.2022

Eesti Korteriühistute Liidu teade
4. veebruar 2022

Üle-euroopalise algatuse POWERPOOR toel alustab Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) veebruarikuus tasuta nõustamist energiasäästu teemadel korteriühistute juhtidele ja liikmetele.

„Praktika on näidanud, et korterelamu rekonstrueerimisel kujuneb kõige aeganõudvamaks ettevalmistus, vajaliku info kogumine ja üldkoosolekul otsuseni jõudmine. Selles olukorras on EKÜL otsustanud pakkuda korteriühistute tuge just selles kõige esimeses, energiasäästu ettevalmistavas etapis ning avada selleteemaline tasuta nõustamine kõikidele korteriühistute juhtidele ja liikmetele,“ selgitas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla. „ Alates veebruarist alustab korteriühistute liidus tööd energiavaldkonna nõustaja, kelle poole on kõikidel soovijatel võimalus pöörduda kortermaja energiasäästu puudutavates küsimustes,“ kinnitas Jaadla.

Tasuta, ent eelregistreerimisega nõustamine energiasäästu küsimustes hakkab toimuma kuni paaril päeval nädalas liidu peakontoris Tallinnas, aadressil Sakala 23a. Esimesed nõustamispäevad on  9., 16. ja 23. veebruar ning 9., 16., 23. ja 30. märts 2022, nõustamisele tulekuks on vajalik eelregistreerimine tel. 627 5740.  Info tulevaste nõustamispäevade kohta avaldatakse liidu veebilehel: www.ekyl.ee.

EKÜL ootab nõustaja poole pöörduma:

– korteriühistute juhte ja ühistute liikmeid, kes ei ole täna oma ühistuga otsustanud, kas kortermaja renoveerida või mitte ja tahaksid kõige uuemat infot erinevate võimaluste kohta;

– korteriühistute juhte ja korteriühistute liikmeid, kes on tegemas ettevalmistusi kortermaja renoveerimiseks ja/või taastuvenergia lahenduste kasutuselevõtmiseks ning soovivad täpsemalt planeeritud tegevuste ja rahastamisvõimaluste üle aru pidada;

– kortermajade elanikke, kes soovivad nõu, kuidas nad omaenda korteris energiat kokku saaksid hoida.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimehe sõnul on tänases Eestis palju kortermaju, mis raiskavad energiat ja tänaste energiahindade valguses ka palju omanike raha. “Lahenduseks on hoonete tervikrenoveerimine ja taastuevenergia senisest laiem kasutuselevõtt korteriühistute poolt,“ nentis Jaadla. „Eesti riiklik rekonstrueerimisstrateegia näeb ette aastaks 2050 peaaegu kogu hoonefondi rekonstrueerimist ning riik on ette valmistamas renoveerimismaratoni. Järjest enam korteriühistuid on tegemas plaane, kuidas oma majas energiasäästu saavutada,“ rääkis ta.

Korteriühistute liidu küsitlused on Jaadla sõnul näidanud, kuidas sageli saab probleemiks see, et korteriühistul pole piisavalt infot, mis julgustaks renoveerimist puudutavaid otsuseid vastu võtma. „Tihti ei teata, millest energia kokkuhoidu alustada, milliste etappidega peaks kortermaja rekonstrueerimisel või uute energialahenduste kasutuselevõtmisel arvestama. Siin püüamegi inimesi nõustamisega aidata,“ selgitas Jaadla.

Energiasäästualast nõustamist toetab üle-euroopaline algatus POWERPOOR, mille eesmärgiks on ühistuliste tegevuste kaudu abistada energiavaesusriskis elanikke. Projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist Horisont 2020, toetusleping nr. 890437.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:

Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee