Tulevik võib tuua korrusmajade juurde nutikad prügikastid

27.01.2022

Eesti Korteriühistute Liidu teade
27. jaanuar 2022

Kuigi paljud korrusmajad on juba täna loonud võimalusi prügi sorteerimiseks, tuleb Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul korteriühistutel teha veel palju teavitustööd. „Paar aastat tagasi viisime ühistute seas läbi küsitluse, kus palju kurdeti inimeste hoolimatust, lausa soovimatust prügi sorteerida,“ nentis Jaadla. Üheks suuremaks murekohaks on vähene arusaam sellest, mis ühte või teise konteinerisse käib – ka Rakvere ühistujuhi Anti Palmi sõnul tuleb vaatamata selgitavatele siltidele prügikasti kõrval aeg-ajalt ikka ette olukordi, kus biojäätmete konteinerisse on rännanud hoopis pakendikonteinerisse kuuluv pudel või sobimatu kilekott.

Tulevikus võivad siin appi tulla nutikad prügikastid. „Tulevikus võivad prügikastid olla isiksustatud – nii et avad konteineri kaane oma kaardiga,“ rääkis keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma EKÜL veebiraadios „Taskutarkus“. „Nii saab hiljem tuvastada, kes ja millal konteineri juures käis. Samuti on lahendusi, mis jäätmeid monitoorivad ja koheselt teada annavad, kui konteinerisse pannakse valet liiki jäätmeid. Kui näiteks pakendite hulka satub banaanikoor, annab konteiner kohe signaali.“

Heinma sõnul on need lahendused täna juba olemas ning mujal maailmas ka kasutusel. „Näiteks Amsterdamis on linnaosa, kus korterit üürides saab ka vastava kaardi, ilma milleta polegi võimalik jäätmetest vabaneda – kõik on isiksustatud. Sinnapoole peaksimegi liikuma, see leevendaks korteriühistute probleeme ja tekitaks enesekontrolli.“

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) alustas mullu ka teavituskampaaniat „Sorteeri biojäätmeid oma korteris!“. Teavituskampaania eesmärk on suurendada kortermajades elavate tarbijate teadlikkust biojäätmete vähendamise võimalustest ja parandada oskusi biojäätmeid liigiti koguda. Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projekti raames õpetatakse kortermajades elavatele leibkondadele just kortermaja oludesse sobivaid praktilisi oskusi biojäätmete kogumiseks ning juhitakse nii kortermajade elanike kui ka laiema avalikkuse tähelepanu biojäätmete liigiti kogumisega seotud säästvale keskkonnakasutusele ja rahalisele säästule.

“Taskutarkuse” saadet saab kuulata siit:

 

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

 

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee