Energiakulude hüvitamine

01.12.2021

Energiahinna tõusu leevendmiseks on riigi poolt välja töötatud kaks eraldi meedet: elektri võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine vähemkindlustatud leibkondadele.

Elektri võrgutasu hüvitamine kõigile

Elektri võrgutasu hüvitatakse 50% ulatuses kõigile elektritarbijatele – see kajastub automaatselt elektriarvetel võrguteenuse poole väiksema maksumusena.

Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine vähemkindlustatud peredele

Suhtelises vaesuses ehk vähemkindlustatud peredele elektri-, gaasi- ja kütte arvete osalisel tasumisel kompenseeritakse konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.

TÄHELEPANU KORTERIÜHISTUD! Palun jagage alljärgnevat infot oma maja vähemkindlustatud peredele.

Suhtelises vaesuses peredel on võimalik taotleda toetust kasvanud elektri-, gaasi- ja küttekulude osaliseks katmiseks. Toetust antakse, kui energia ühikuhinna kogumaksumus (koos võrgutasude, käibemaksu ja muude tasudega) ületab vahemikus 2021.a september – 2022.a märts elektril 120 eurot/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh). Kui vastavas kaugkütte piirkonnas oli kaugkütte MWh kogumaksumus 2021.a jaanuaris kõrgem kui 78 €/MWh, võetakse kompenseerimise lähtekohaks vastava kaugkütte piirkonna 2021.a jaanuaris kehtinud kaugkütte MWh kogumaksumus.

Toetuse saamiseks peavad elanikud esitama taotluse oma elukohajärgsesse omavalitsusse. Et taotluste menetlemine läheks kiirelt ja mugavalt, on vajalik, et elanike kommunaalarvetel oleks olemas kogu vajalik info toetuse suuruse välja arvutamiseks (vastasel korral peab iga elanik hakkama ühistult seda eraldi küsima):

  • Kui korterite tarbitud elektrit või gaasi vahendab ühistu, siis oleks vajalik, et korterile esitaval arvel kajastuks lisaks lõppsummale ka korteri tarbitud kogus kWh-des (või MWh-des). Sama kehtib juhul, kui kortermaja köetakse elektri või gaasiga. Kui elanikul on energiaettevõtetega otselepingud korteris elektri ja gaasi tarbimiseks, siis saavad nad kogu vajaliku info kätte nendelt arvetelt.
  • Kaugkütte puhul oleks soovitatav, et arvel oleks toodud kaugkütte piirkonna nimetus ja suuremates linnades ka teenusepakkuja ärinimi (kuna neid võib olla mitu).
  • Kaugkütte toetuse arvutamisel kasutatakse Konkurentsiameti kooskõlastatud hindu kuu lõpu seisuga, mistõttu kaugkütte tarbitud energia koguseid või ühikuhinda eraldi vaja ei lähe. Samas oleks hea, kui arve kaudu saaks ühistu oma elanikke informeerida sellest, kas nende kaugkütte hind on üldse tõusnud 2021.a jaanuariga võrreldes ja kas see ületab selle tulemusena 78 eurot/MWh koos käibemaksuga. Hea oleks informeerida elanikke mõlemal juhul ehk ka siis, kui hind ei ole tõusnud, sest see aitaks elanikel selgusele saada, kumba rühma see piirkond kuulub.

Soovitame selle info lisada novembri eest esitavatele arvetele ning kui varasemate kuude arvetel mingi oluline info puudus, siis võimalusel lisada lisainfona ka see septembri ja oktoobri kohta tagant järgi.

Loe lisaks: Energiakulude hüvitamine | Rahandusministeerium