Eesti Korteriühistute Liit  annab nõu, kuidas kodus biojäätmeid koguda

27.10.2021

Eesti Korteriühistute Liidu teade
27. oktoober 2021

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) alustas sel sügisel teavituskampaaniat „Sorteeri biojäätmeid oma korteris!“. Teavituskampaania eesmärk on suurendada kortermajades elavate tarbijate teadlikkust biojäätmete vähendamise võimalustest ja parandada oskusi biojäätmeid liigiti koguda.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projekti raames õpetatakse kortermajades elavatele leibkondadele just kortermaja oludesse sobivaid praktilisi oskusi biojäätmete kogumiseks ning juhitakse nii kortermajade elanike kui ka laiema avalikkuse tähelepanu biojäätmete liigiti kogumisega seotud säästvale keskkonnakasutusele ja rahalisele säästule.

Rakvere kortermajadest luuakse näidispiirkond, mille elanikud saavad endale biojäätmete kogumiseks vajalikud korvid ja kotid ning lisaks teadmised, kuidas biojäätmeid õigesti koguda.  Projekti raames valmivad erinevad koolitusmaterjalid ning projekti tegevustega saab end kursis hoida veebis:  www.ekyl.ee/projektid/biojaatmed

„Eestis on tänase seisuga 24 000 korteriühistut, kus elab ligi 73% riigi elanikest, mistõttu on kortermajades elavatel leibkondadel oluline roll biojäätmete liigiti kogumise osakaalu suurendamisel. Eesti kodumajapidamistes tekib üle 300 kg olmejäätmeid inimese kohta aastas ning uuringud näitavad, et kõige rohkem on neis biolagunevaid jäätmeid,“ tõi välja EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla.

„Kuigi valdavalt on kortermajade juures olemas biojäätmete kogumise konteinerid, on jätkuvalt probleemiks see, et biojäätmed jäetakse liigiti kogumata juba nende tekkekohal ehk korterites,“ märkis ta. Biojäätmeid eraldi kogudes oleks segaolmejäätmete maht peaaegu kolmandiku võrra väiksem.

„Tihti pannakse jäätmed endiselt kokku samasse prügikotti, millega biojäätmed jõuavad lõpuks segaolmejäätmete konteinerisse. Lisaks on probleemiks ka liigiti kogutud biojäätmete paigutamine biojäätmete konteinerisse tavalises kilekotis,“ tõi Jaadla välja. Varasemalt on Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) läbi viinud  kampaania “Väärtustades toitu”, mille eesmärgiks oli vähendada kodumajapidamistes äravisatavate toidujäätmete hulka.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

 

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit www.ekyl.ee

Lisainfo:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
andres.jaadla@ekyl.ee


 

Projekti toetab: