Kas korteriomanik peab võimaldama korteris tööde teostamist, kui maja torustik vajab vahetust?

22.10.2021

Eesti Korteriühistute Liidu teade
22. oktoober 2021

EKÜL selgitab: kas korteriomanik peab võimaldama korteris tööde teostamist, kui käsil on maja torustiku vahetus?

Eesti magalate vanad torustikud vajavad hädasti vahetust. Eesti Korteriühistute Liidu juristidelt on uuritud, kas korteriomanik peab ikka võimaldama korteris tööde teostamist, kui käsil on maja torustiku vahetus?

„Korteriühistu liikmete üldkoosoleku otsusest tulenevad õigused ja kohustused kehtivad mööndusteta kõigile ühistu liikmetele. Seega  kui üldkoosolek on vastu võtnud otsuse kütte-, vee- või mõni muu üldsüsteem renoveerida, tuleb omanikel otsuse täitmine tagada,“ kinnitab EKÜL jurist Margus Saulep Eesti Korteriühistute Liidu ajakirja Elamu värskes numbris.

Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 31 lg 1 punktile 3 peab korteriomanik võimaldama eriomandi eset kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks. „Tallinna Ringkonnakohus selgitas kohtuasjas nr 2-04-604, et korteriühistu võib

teatud asjaoludel vastutada korteriomanike kaasomandis olevate elamusiseste püstikute rikkest põhjustatud kahju eest,“ märkis Saulep. “Kohus viitas, et kuivõrd ühistul on seadusest tulenev kohustus hooldada elamu tehnosüsteeme, s.h kontrollida korteriomanike ühist omandit, peab ka omanik sellega arvestama ja võimaldama korteriomandi reaalosa kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks.“

Veel märkis kohus, et omandi korrashoid on kooskõlas põhiseadusega ja omanik peab omalt poolt tegema kõik mõistliku hea usu põhimõttest tulenevalt, et võimaldada ühistul tagada korteriomanike heaolu omandi valdamisel ja kasutamisel.

Kuid milliste tagajärgedega peab omanik otsuse ignoreerimisel arvestama? „Juhul, kui omanik tööde läbiviimist ei võimalda, on sissepääs võimalik saavutada kohtuasja algatamise kaudu. Üldjuhul on vaidlused siiski ühistusisese lahenduse leidnud, torustike vahetamise võimaldamiseks on ühistud kohtusse pöördunud vaid üksikutel juhtudel,“ selgitas Saulep.

„Seega iga omanik peaks torustiku vahetamisse täie tõsidusega suhtuma, ühistuga koostööd tegema ja tööd võimaldama. Vastasel korral kahjustab omanik ühistut ning võtab endale kohtuvaidluse ja täiendavate rahaliste kohustuste riski (kohtukulud võivad ulatuda mitme tuhande euroni),“ sõnas EKÜL jurist.

„Vastavalt KrtS § 31 lõikele 5 on korteriomanik kohustatud korraldama oma korteriomandi valitsemise ka ajal, kui ta ise viibib sellest eemal. Eelnevat silmas pidades, ei saa korterisse sissepääsu mittevõimaldamise argumendiks olla ka see, et omanik ei saa ühistu teatatud ajal korteris viibida,“ selgitas Saulep. „Kui omanikul ei ole mingil põhjusel võimalik tööde teostamise kuupäeval korteris viibida, tuleb alternatiivne lahendus leida. Omanik saab tagada korterisse sissepääsu mõne teise isiku kaudu, kui korteri võtmed on usaldatud naabrile või lähisugulasele.“

 

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee