Euroopa elamupoliitika raport Housing 2030 toob esile EKÜLi tegevuse koolitaja ja huvikaitseorganisatsioonina

15.10.2021
Äsjaavaldatud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni elamupoliitika raport Housing 2030 tunnustab Eesti Korteriühistute Liidu tegevust mitmes valdkonnas:
  • raport nimetab Eesti Korteriühistute Liidu koolitustegevuse üheks parimaks näiteks korteriühistute juhtide kui elamuvaldkonna toimimiseks vajalike praktikute koolitamisel ja nende kogemuste vahetamisel (lk 17)
  • raport tunnustab Eesti Korteriühistute Liidu tegevust elamumajaduse ühe osapoole – korteriühistute – huvikaitseorganisatsioonina ja rõhutab liidu ja tema liikmete olulist rolli elamistingimuste parandmisel pärast elamufondi erastamist 1990ndatel kuni tänaseni (lk 43)
  • raport nimetab Eesti Korteriühistute Liidu kui ÜRO Elamumajanduse Harta Kompetentikeskuse üheks nendest olulistest kontaktidest Euroopas, kelle tegevust jälgida elamuvaldkonna teadlikkuse tõstmise valdkonnas ning elamuvaldkonna ekspertide koolitamisel elamusüsteemi üleminekuriikides (lk 163)
Eesti riigi elamupoliitika osas on raport kriitilisem, juhtides tähelepanu korterelamute, sealhulgas eriti maapiirkonna elamute kehvale seisukorrale ning sellele, et renoveerimistoetuste süsteem ei ole järjepidev. Positiivset äramärkimist leiab Tallinna tegevus linnale vajalikele spetsialistidele – õpetajad, meedikud – elamispindade pakkumisel. Põhjalikumalt tutvustab raport Eesti maamaksu süsteemi, mis on erinev ülejäänud Euroopa Liidust.
Raport koostati ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni UNECE, ÜRO Elukeskkonna Programmi UN-HABITAT ja Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse HOUSING EUROPE koostöös. Koostamisel osales enam kui 100 teadlast, poliitikakujundajat ja elamuvaldkonna praktikut.