Päästeameti üleskutse korteriühistute juhtidele

27.09.2021

Austatud korteriühistu juht!

Ühes korteris toimuv tuleõnnetus võib rängalt mõjutada ka teisi kortereid ja nende elanikke. Eelmisel nädalal toimus Tartus, Annelinna 5-korruselises kortermajas väga traagiliste tagajärgedega tuleõnnetus. 17. septembril kell 11.44 teatati häirekeskusele, et Tartus Kalda teel põleb esimese korruse korter, mille aknad purunesid ja tuli ulatub juba välja. Päästjad sisenesid leekides korterisse, kust tõid välja mehe, kes osutus kahjuks hukkunuks. Seejärel toodi välja meesterahvast kannatanu, kes anti üle kiirabile ja viidi haiglasse. Kustutustööde käigus leiti korterist veel üks hukkunud mees. Põlengusuits levis ka ülemistesse korteritesse, kust päästjad aitasid kolmandalt korruselt redeliga alla ühe kodus olnud hädasolija. Põlenud korteris ei olnud töökorras suitsuandurit, mistõttu avastati tulekahju hilja ning kõigi elude päästmiseks saabus abi sündmuskohale liiga hilja.

See on käesoleval aastal Tartus juba teine korteritulekahju, kus hukkub korraga kaks inimest. Veebruaris hukkusid Kivi tänaval korteripõlengus vanemaealine mees ja naine. Tulekahjude ohvriks jäävadki sageli vanemaealised ja tervisprobleemidega elanikud, kellel raskusi kiire reageerimise ja liikumisega. Põlenud korteris oli märke kehvapoolsest toimetulekust ja tuleohtlikest käitumisharjumustest.

Antud traagilise sündmuse valguses kutsub Päästeamet korteriühistute juhte teada andma tuleohtu põhjustavatest kortermaja elanikest riigi infotelefonil 1247 või Päästeameti üldmeilile rescue@rescue.ee, et päästjad saaksid läbi viia tuleohutusalase kodunõustamise. Edastatav info: nõustamist vajava inimese nimi, aadress, võimalusel telefoninumber, probleemi lühikirjeldus.

Päästeamet viib riskikodus läbi tuleohutusalase nõustamise, et tõsta inimeste tuleohutusalaste teadlikkust, paigaldab vajadusel suitsuanduri ning ja püüab koostöös KOViga leida lahendusi kodu tuleohutumaks muutmiseks. Oluline on siinkohal veelkord korrata, et tegemist on nõustamise ja abistamisega, mitte karistava iseloomuga tegevusega.

Palume korteriühistute juhtidel pöörata erilist tähelepanu tuleohutuse küsimustele ühistusse kuuluvates eluruumides ja hinnata järgnevate ohutegurite esinemist:

  • töökorras suitsuanduri puudumine;
  • ilmselgelt ohtlikud küttekolded (küttekolle on vana, pragunenud või vastavalt võimalustele ise ehitatud, puudub mittepõlev alus ahjuukse ees, esemed on küttekoldele liiga lähedal; küttekolle on hooldamata);
  • eluruumis puudub elekter või elektrisüsteemid ja seadmed on vanad (remonditud teibi või muu käepärase vahendiga), ohtlikud elektrikütteseadmed;
  • siseruumides suitsetatakse (va juhul, kui tegemist on e-sigaretiga);
  • majapidamises on silmnähtavalt liiga palju asju (põrandal pole vaba ruumi, ei mahu kõndima);
  • on märke alkoholi liigtarvitamise kohta.

Praegusel suure koroonaohu perioodil keskenduvad päästjad tuleohutusalases ennetustöös ja nõustamistel ainult väga kõrge tuleohu riskiga kodude elanikele.

 

Lugupidamisega ja teie abile lootma jäädes

Arvi Uustalu
Päästeameti Lõuna päästekeskus
Ennetusbüroo juhataja