Märka ligipääsetavust!

16.07.2021
Ligipääsetavus tähendab, et kogu elanikkond on elu- ja infokeskkonda kaasatud ja kõigile on loodud võrdsed võimalused ühiskonnas osalemiseks.Praegu ei arvestata elukeskkonna, aga ka toodete ja teenuste arendamisel sageli asjaoluga, et suure osa ühiskonnast moodustavad lapsed, vanemaealised, erivajadustega inimesed ja teised rühmad, kes ei saa meie keskkonna kõiki võimalusi täiel määral kasutada.
Sotsiaalministeeriumil on valminud viis videoklippi, kus ajakirjanik Roald Johannson katsetab avalikus ruumis liikumist erinevate kasutajagruppide silme läbi.