Veebiõpe kogub korteriühistute juhtide seas populaarsust

28.05.2021

Eesti Korteriühistute Liidu teade
28. mai 2021

Koroonapandeemia aeg on Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) hinnangul oluliselt kasvatanud veebiõppe populaarsust. Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liikme Urmas Mardi sõnul soovitakse veebi teel osaleda nii erinevatel koolitustel kui ka asuda taotlema korteriühistu juhi kutset.

„Ühistujuhtide e-õppemeetodite kasutamise oskused on paranenud ja veebikoolitused hästi omaks võetud,“ märks Mardi. „Hiljutine küsitlus näitas, et ühistujuhid vajavad renoveerimisvõimekuse parandamiseks täiendkoolitusi ja veebikoolituste vorm võimaldab edaspidi vajalikud koolitused ka maapiirkondadesse viia, ilma et inimesed peaks selleks Tallinna või mõnda teise tõmbekeskusesse sõitma,“nentis ta.

„Soovitakse täiendada tehnilisi teadmisi, aga ka juriidilist nõu renoveerimise planeerimisel ja läbiviimisel ning nõustamist laenu või toetuse taotlemiseks,“ märkis Mardi. Kõrgelt hinnatakse tema sõnul ka teiste korteriühistute kogemust majade rekonstrueerimisel. „Ühistud jagavad oma renoveerimiskogemusi nii koolitustel kui ka ajakirjas Elamu (ekyl.ee/elamu-ajakiri/) ning korteriühistute värskes veebiraadiosaates Taskutarkus (soundcloud.com/ekyl),“ rääkis Mardi. Koolitusi erinevatel teemadel pakub liit nii eesti kui ka vene keeles.

Eesti Korteriühistute Liidu koolitusjuhi Angelika Narise sõnul kogub koolituskeskuses e-õpe  järjest suuremat populaarsust just seetõttu, et see võimaldab õppuril teadmisi omandada talle sobival ajal. „Õppurid saavad valida endale sobiva aja materjali läbitöötamiseks, kodutööde tegemiseks ning lektoriga suhtlemiseks, kuid liigume ka selles suunas, et kohtuda kindlal kellaajal nö. virtuaalses koolitusklassis,“ rääkis ta.

Hetkel on võimalik EKÜL koolituskeskuses e-õppena läbida 120 tunnine korteriühistu juhi koolitus täismahus või siis kursustena. „E- õppe kursused on erineva raskusastmega. I osa on baasteadmistest, kuhu on oodatud ka alles uued korteriühistu juhid ning II osa on nö põhikursus, kus vaagitakse teemasid juba sügavamalt. Väga kasulik on läbida mõlemad kursused ning oma kalenderplaani olemegi nad sättinud järjestikku, et huvi korral saab mõlemad osad läbida,“ rääkis Naris. „Pärast korteriühistu juhi 120 tunnise täiendkoolituse läbimist on võimalik juba uute teadmistega minna taotlema Korteriühistu 4 taseme kutset,“ tutvustas EKÜL koolitusjuht võimalusi.

Mardi rõhutas Eesti Korteriühistute Liidu rolli ka rahvusvahelise koolitajana, sest liit jätkab aastani 2023 tegevust ÜRO Elamumajanduse Harta Kompetentsikeskusena. ÜRO kompetentsikeskusena on EKÜL põhitegevuseks eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid on veel ettevalmistamisel või toimumas ja kus Eesti riigi ja korteriühistute kogemust saab selles protsessis eeskujuks võtta.

Kompetentsikeskus jagab oskusteavet korteriühistute juhtimist ja majandamist puudutavate küsimuste kohta Eestist väljaspool: Euroopa Liidu liikmesriikides, Euroopa idapartnerlusriikides, ÜRO Arenguprogrammi maades ja mujal. Kompetentsikeskuse eksperdid osalevad ÜRO elamuvaldkonna koolituskavade ja juhendmaterjalide väljatöötamisel ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni riikidele. Kompetentsikeskus võtab vastu koolitusgruppe ning korraldab erinevatest riikidest saabuvate õppurite vajadustele vastavaid õppeprogramme tutvustamaks Eesti elamureformide läbiviimise ja elamufondi renoveerimise kogemust.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

 

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit www.ekyl.ee

Kõneisik:

Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
Tel: 372 50 15077
E-mail: urmas.mardi@ekyl.ee