EKÜL jätkab ÜRO Elamumajanduse Harta Kompetentsikeskusena

17.05.2021

Veebruaris 2021 allkirjastasid ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni peasekretär Olga Algayerova ja EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla koostöömemorandumi lisa, mille kohaselt jätkab Eesti Korteriühistute Liit tegevust ÜRO Elamumajanduse Harta Kompetentsikeskusena aastani 2023. ÜRO kompetentsikeskuse õigused sai EKÜL aastal 2017, kui ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni ja Eesti korteriühistute esindusorganisatsiooni vahel sõlmiti esimene koostöömemorandum ja EKÜList sai koos Glasgows ja Tiranas asuvate keskustega üks maailma esimesest kolmest ÜRO elamuvaldkonna kompetentsikeskusest. Nüüdseks on kompetentsikeskuste võrgustik laienenud ka Norrasse, Šveitsi ja Kanadasse. Keskuste loomine on kavas ka Itaalias ja Hispaanias.

ÜRO kompetentsikeskusena on EKÜLi põhitegevuseks eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid on veel ettevalmistamisel või toimumas ja kus Eesti riigi ja korteriühistute kogemust saab selles protsessis eeskujuks võtta. Kompetentsikeskus jagab oskusteavet korteriühistute juhtimist ja majandamist puudutavate küsimuste kohta Eestist väljaspool: Euroopa Liidu liikmesriikides, Euroopa idapartnerlusriikides, ÜRO Arenguprogrammi maades ja mujal. Kompetentsikeskuse eksperdid osalevad ÜRO elamuvaldkonna koolituskavade ja juhendmaterjalide väljatöötamisel ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni riikidele. Kompetentsikeskus võtab vastu koolitusgruppe ning korraldab erinevatest riikidest saabuvate õppurite vajadustele vastavaid õppeprogramme tutvustamaks Eesti elamureformide läbiviimise ja elamufondi renoveerimise kogemust.

Lisainfo: ÜRO ELAMUMAJANDUSE HARTA KOMPETENTSIKESKUS EESTIS : Eesti Korteriühistute Liit (ekyl.ee) ja Geneva UN Charter Centres of Excellence | UNECE.