Terviseamet: koosolekute pidamine

02.05.2021

Terviseameti soovitus korteriühistutele koosolekute pidamise kohta,
27.04.2021

Terviseamet on saanud viimasel ajal väga palju murelikke kirju ja kõnesid elanikelt, kes väidavad, et ühistud  soovivad praegusel nakkusohtlikul perioodil pidada siseruumides koosolekuid ning ei ole nõus neid edasi lükkama.

Siseruumides koosolekute pidamine on väga kõrge nakkusohuga tegevus, eriti kui ühistud on suured ning kohale tuleb palju inimesi. Terviseamet soovitab koroonaviiruse leviku ajal vähendada kontakte teiste inimestega. Soovitame ära jätta kõik ühisüritused s.h ühistukoosolekud, kus osalevad inimesed, kes igapäevaselt kokku ei puutu. Võimaluse korral võiks ühistukoosolekuid korraldada internetis või värskes õhus, kus on võimalik üksteisega distantsi hoida. Ka õues soovitame hoida distantsi ja kanda maski.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 21 lõige 1 kohaselt korteriomanikel on õigus vastu võtta otsuseid korteriomanike üldkoosolekut kokku kutsumata. Juhatus saadab otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile korteriomanikele, määrates tähtaja, mille jooksul korteriomanik peab esitama selle kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Korteriomanikele seisukoha andmiseks antav tähtaeg peab olema vähemalt seitse päeva, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. Kui seaduses või korteriühistu põhikirjas on ette nähtud häälte arv, mis on vajalik, et üldkoosolek oleks otsustusvõimeline, kohaldatakse seda ka otsuse tegemisele koosolekut kokku kutsumata.

Täpsemad nõuded otsuse vastuvõtmise,- hääletustulemuste ja teiste tingimuste kohta on toodud KrtS § 21 lõigetes 2-7.

Terviseameti kodulehel olev juhend korteriühistutele.

Venekeelne juhend korterühistutele.