Küsitlus: teenused korteriühistutele renoveerimise toetamiseks

18.04.2021

Head korteriühistute esindajad!

Viimane aasta on olnud erandlik ja toonud mitmeid muudatusi korteriühistute tegevusse. Viirusohu olukorras on ühistutele lisandunud uusi ülesandeid ja vastutust. Muutunud olud on muutnud ka korteriühistutele pakutavaid teenused, kus näiteks ühistute nõustamine ja koolitus on liikunud veebikeskkonda ning mitmeid planeeritud tegevusi on tulnud ka edasi lükata või tühistada.

Eesti Korteriühistute Liit soovib täna vaadata juba tulevikku ja mõelda ette samme, kuidas toetada korteriühistuid viirusohust tulenevate piirangute lõppemise järel. Palume teie abi, et koos mõelda, millised teenused on korteriühistutele uute oludega kohanemisel vajalikud.

Teie ees on küsimustik korteriühistutele pakutavate teenuste kohta. Kuna Euroopas on algamas renoveerimislaine hoonete energiatõhususe parandamiseks, keskendume küsitluses sellele, millist praktilist tuge ootavad korteriühistud oma majade renoveerimisel.

Küsimustiku täitmine võtab aega 10 minutit. Vastama kutsume korteriühistute juhte ja liikmeid, tehnilisi konsultante ning teisi korteriühistute tegevusega seotud isikud. Kõik teie tähelepanekud ja kommentaarid on väga oodatud. Teie vastused aitavad Eesti Korteriühistute Liidul koos oma partneritega kaardistada võimalusi korteriühistute abistamiseks ja uute vajalike teenuste väljatöötamiseks.

Vastuseid ootame 2. maiks 2021.

ALUSTAN KÜSITLUSELE VASTAMIST

Suur tänu koostöö eest!

Eesti Korteriühistute Liit
ekyl@ekyl.ee