Kiratsev korteriühistu võib kinnisvaraturul saatuslikuks saada

16.04.2021

Eesti Korteriühistute Liidu teade
16. aprill 2021

Kinnisvaraspetside hinnangul eelistavad inimesed osta korteri pigem uuemasse kortermajja, kus saab olla kindel, et pole probleeme võlglastega ning argimurede lahendamiseks on palgatud töötaja. Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul on mõistetav, et inimesed hindavad elu kortermajas, kus kõik probleemivabalt sujub. „Ilmaasjata ei kohta renoveeritud elamute uksel silti „Ostan korteri teie majas“ – inimesed näevad, et maja on korras, järelikult ühistu toimib,“ räägib Jaadla.

Tema sõnul tuleb seega korteriühistutel pingutada, et elamu saaks korras hoitud ning kohe, kui majas korter vabaneb, tekiks sellele uus pikaajaline omanik. „Näeme suurt huvi korteriühistu juhi koolituste vastu, ühistute juhtimine professionaliseerub ja õhinapõhist teadmisteta tegemist jääb vähemaks,“ räägib Jaadla.

„Korteriomanikel tuleb aga mõista, et ükski tulemus ei tule tasuta. See tähendab, et oma ala hästi tundev korteriühistu juht peab saama ka korralikku töötasu,“ toonitab Jaadla. Mõne aasta eest EKÜL koolitusprogrammi raames valminud küsitlusest selgus, et õiglast tasu korteriühistu juhtimise eest, mida tehti sageli isikliku elu arvelt, said vaid vähesed korteriühistute juhid. „Läbiviidud küsitluse kohaselt ei saanud ühistu juhtimise eest üldse tasu 51%. Tasu saajatest omakorda vaid 11% said netosummas 200-500 eurot, samal ajal kui 34%-l jäi saadava tasu suurus alla 200 euro. Ükski töö, liiati veel nii keeruline ja kutseoskusi nõudev kui korteriühistu juhi oma, õhinapõhiselt kaua vastu ei pea,“ nendib Jaadla.

Jaadla sõnul on elamute renoveerimine Eestis praegu aktuaalsem ja võimalusi rohkem kui eales varem, see aga eeldab toimivat korteriühistut. „“Toimivast ühistust võidab ju ennekõike korteriomanik, kes saab renoveeritud majas tänapäevase kodu ning eelise kinnisvaraturul,“ märgib Jaadla. „Seda, et majade rekonstrueerimine on võetud Eesti üheks prioriteediks, näitab nii vajalike strateegiliste alusdokumentide loomine kui ka toetuste suurenemine. Kümme aastat tagasi poleks keegi julenud unistadagi, et üks maja võib miljon eurot renoveerimistoetust saada, aga täna on selline võimalus tehaselise renoveerimise puhul täiesti olemas. Väga kurb, kui hädasti uuendamist vajav elamu jääb neist võimalustest korteriühistu puuduliku toimimise tõttu kõrvale.“

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Vaata Eesti Korteriühistute Liidu uudiseid ja kuula veebiraadiot: www.ekyl.ee/uudis

 

Kõneisik:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee