Õppimine kodus

05.04.2021

Eesti Korteriühistute Liidu koolituskeskuses kogub järjest enam populaarsust e-õpe – õppurid saavad valida endale sobiva aja materjali läbitöötamiseks, kodutööde tegemiseks ja lektoriga suhtlemiseks, kuid liigume ka selles suunas, et kohtuda kindlal kellaajal nii-öelda virtuaalses koolitusklassis.

E-õpet kasutatakse enamasti selleks, et pakkuda õpilastele paindlikke õppimisvõimalusi, vähendada auditoorse ja suurendada iseseisva töö osakaalu. E-õppes on info- ja õppematerjalid õpilastele paremini kättesaadavad ja erinevaid tehnoloogilisi vahendeid kasutades on õppetöö ka mitmekesisem.

Korteriühistujuhi täiendkoolitus Moodle’i keskkonnas

Lähtudes inimeste vajadusest õppida ka kodust lahkumata ehk nii-öelda e-õppe kaudu, on koolituskeskus välja töötanud paar kursust e-õppena Tartu Ülikooli Moodle’i keskkonnas. See on hea võimalus inimestel üle Eesti korteriühistute spetsiifikast lähtuvaid koolitusi läbida. Kõik kursusele registreerunud saavad endale Moodle’i konto, mille abil nad pääsevad ligi kogu kursuse materjalidele. Igal osalejal on parool ja kogu õppeperioodi vältel on kursusele ligipääs olemas. Õppija vajab vaid arvutit või nutitelefoni ja internetti. Aja, millal õppida, valib igaüks ise.

Üks pluss sellise õppevormi puhul on see, et kursusel arvestatakse iga inimese õpistiiliga ja ajakava on paindlik. Välja on toodud ka seda, et selline programm võimaldab oma sooritust parandada ja vigadest õppida. Kui võib tekkida hirm, et selline omaette nokitsemine ei vii soovitud tulemuseni, siis kursuse lõpetajad tõid välja just selle, et oli palju huvitavat materjali, mida sai kohe reaalselt ära kasutada igapäevases ühistu haldustegevuses.

Praegu on võimalik e-õppena läbida 120tunnine korteriühistujuhi koolitus täismahus või siis kursustena. E-õppe kursused on erineva raskusastmega. Esimene osa on baasteadmistest, kuhu on oodatud ka uued korteriühistujuhid. Teine osa on nii-öelda põhikursus, kus vaagitakse teemasid juba sügavamalt. Väga kasulik on läbida mõlemad kursused ja oma kalenderplaani olemegi need sättinud järjestikku, et huvi korral saab mõlemad osad läbida.

Korteriühistujuhid, kes tahavad ennast veelgi kõrgemale tasemele viia, saavad pärast mõlema e-kursuse läbimist võtta ette lõputöö kirjutamise. Kõik see kokku annab talle võimaluse öelda, et ta on läbinud korteriühistujuhi 120tunnise täiendkoolituse, mis omakorda annab võimaluse juba uute teadmistega minna taotlema korteriühistujuhi neljanda taseme kutset. Oleme mõlgutanud mõtteid sarnase e-kursuse väljatöötamiseks ka mõnel muul olulisel teemal.

Koolitused ja ümarlauad läbi Zoomi

Praegune olukord seoses koroonapandeemiaga seab meid aga seisu, kus peame järjest rohkem mõtlema ka selliste koolituste peale, kus inimesed kohtuvad lektoriga läbi ekraani reaalajas.

EKÜL on valinud paljude platvormide hulgast Zoomi keskkonna, mida oleme juba edukalt alates eelmise aasta lõpust kasutanud just ümarlaudade läbiviimisel, samuti koolitustel. On väga hea meel tõdeda, et meie korteriühistute eestvedajad on selle muutusega kaasa tulnud.

Zoom võib alguses hirmutada, nagu kõik uus, kuid kõik, kes on proovinud, tõdevad, et saab kenasti hakkama ja midagi üleliia keerulist selles pole. Zoomi kasutamine on iseenesest lihtne ja otseselt ei pea omama isiklikku kontot. Üritusele registreeritutele edastatakse enne algust vastav link, mille kaudu saabki ühineda koolitusega. Kes aga soovib endale isiklikku kontot, saab selle lihtsalt ja tasuta registreerida (https://zoom.us/).

Veebikoolitustel on olemas samamoodi võimalus lektorile küsimusi esitada ja omavahel suhelda. Usun, et järjest rohkem hakkab olema just selliseid koolitusi edaspidigi. Selline koolitusvariant annab võimaluse õppijatel osaleda erinevatest Eesti ja, miks ka mitte, maailma otstest.

E-õppe eelised

 • Õppija saab ise valida õppimise aja ja koha.
 • Õpetaja saab valida aja ja koha kursuse koostamiseks ja korraldamiseks.
 • Võimalik on läbi viia rühmatöid ja -arutelusid inimeste vahel, kes reaalselt kunagi ei kohtuks.
 • Asünkroonne suhtlemine foorumite vahendusel jätab aega mõtlemiseks.
 • Õppija saab valida endale sobiva töötempo.
 • Võimaldab esitada suurt kogust informatsiooni.
 • Saab materjale illustreerida multimeediumi erinevate võimalustega.

Õppijate arvamusi

 • Meeldis, et erinevad Moodle’i keskkonna ressursid on kasutusel, on vaheldusrikas.
 • Väga hea, et õppida sai elektrooniliselt. Kiire elu tõttu on see väga hea vahend.
 • Meeldis see, et foorumites sai omavahel asju arutada ja lektorilt küsimusi küsida.
 • Olin rahul, ei sain kasutada materjale, mida muidu poleks mugavusest kasutanud.
 • Väga hea, et materjalid olid ajakohased ja praktilised ning arusaadavad.

Veebiõppeks vajalikud vahendid

 • Seade, millest loengut jälgida, peaks olema korralik. Kui ekraanil on palju osalejaid, siis on suur monitor parem.
 • Oluline on kiire internetiühendus.
 • Virtuaalkoosolekute ja grupitöödega koolituste puhul, kus osalejad kõik panustavad, on vajalik ka kaamera ja mikrofoni olemasolu.

 

ANGELIKA NARIS
EKÜLi koolitusjuht


Artikkel ilmus ajakirjas ELAMU 1/2021