EKÜL Pärnu esinduse e-ümarlaud korteriühistutele 23.03.21

19.03.2021

EKÜL Pärnu esinduse korraldatav e-ümarlaud korteriühistutele

toimub teisipäeval 23. märtsil 2021 kell 16:00-17:15 Teamsi keskkonnas

 

Ümarlaual on külaliseks OÜ Paikre ja pävakorras on järgnevad teemad:

– lühiülevaade jäätmesektorist ja jäätmete käitlusest

– uued võimalused korteriühistutele – tekkivate jäätmete kohtkogumise teenus

– kevadele vastu!

 

Osalemine tasuta.

Ümarlauaga saab 23. märtsil veidi enne kella 16 liituda arvuti- või mobiilirakenduse kaudu järgnevalt lingil:

 <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2NjNmZTktMzFlYi00N2QxLWFiZGQtNGY3ZDcwY2U0Zjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242f246e7-d079-43ab-90f4-a7f032e6ee8d%22%2c%22Oid%22%3a%22d2144cf8-55d8-4ade-bbdc-03f1999c492c%22%7d>

Ümarlauaga liitudes märgi Teamsi keskkonnas enda ees- ja perkonnanimi (ei tohi kasutada kas ainult ees- või perekonnanime või muul viisil end nimetada).

Teamsi keskkonda sisselogimiseks sobivad Google Chrome või Edge veebilehitsejad!

 

Lisainfo ja küsimused:

Anne Betker
Büroo juhataja

Lääne regiooni büroo Pärnus
Eesti Korteriühistute Liit
Rüütli 23, Pärnu
e-post: parnu@ekyl.ee
tel 4427505; 53083080