Isikuandmete töötlemine korteriühistus

16.03.2021

Kõik mittetulundusühistud, korteriühistud, aiandusühistud, garaažiühistud jms, mille liikmed on füüsilised isikud, on andmetöötlejad, kellele kohaldub isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM/üldmäärus). Korteriühistute andmete töötlemise regulatsioon tuleneb mittetulundusühingute seadusest (MTÜS) ja korteriomandi ja korteriühistuseadusest (KrtS). Selles osas, mida need kaks eri seadust ette ei näe, reguleerib andmetöötlust üldmäärus.

Loe lähemalt Andmekaitse Inspektsiooni infolehelt järgmiste teemade kohta:

Millal andmekaitsenõuded ei kohaldu?
Ühistu ja ühistu juhatuse kontaktandmed
Ühistu õigus andmeid töödelda
Parkimise korraldamiseks andmete töötlemine
Liikme õigus dokumentidega tutvuda
Enda andmetega tutvumise õigus
Andmete avalikustamine ja edastamine
Üldkoosolekul andmete töötlemine
Liikmete üksteise kohta andmete küsimine

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI INFO KORTERIÜHISTUTELE