Toetused Tallinna korteriühistutele

05.01.2021
TÄHELEPANU, TALLINNA KORTERIÜHISTUD!
2021. aastal on Tallinna linnas tegutseval korteriühistul võimalik taotleda linnalt erinevaid toetusi, sealhulgas:
▶ Rõdude ja varikatuste auditi toetus – enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud kahe või enama korteriga elamu rõdude, lodžade ja välisuste kohal paiknevate varikatuste ehitustehnilise seisukorra kontrollimiseks.
▶ Tuleohutuse toetus – Päästeameti ettekirjutuse kohaselt vajalike tööde rahastamiseks.
▶ Rõdude ja varikatuste auditi jätkutegevuse toetus – rõdude ja varikatuste auditi aruande kohaselt vajalike ehitustööde tegemiseks
▶ “Hoovid korda” toetus – õuealade heakorrastamiseks, taotluse tähtaeg 01.03.2021
▶ “Fassaadid korda” toetus – korterelamu energiatõhususe suurendamiseks vajalike ehitustööde tegemiseks
▶ “Roheline õu” toetus – korterelamu õue haljastuseks