Kõnniteede rookimine kasvatab korrusmajade niigi mitmekordistunud koristuskoormust

28.12.2020

Eesti Korteriühistute Liidu teade
28. detsember 2020

EKÜL juhatuse liikme ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul on ebaõiglane, et kortermajade koristajad, kelle töökoormus on seoses koroonaviiruse levikuga niigi mitmekordistunud, peavad lisaks sellele veel ka omavalitsuse kõnniteid lumest puhtaks rookima. „Koristajate ja majahoidjate töökoormus on niigi viiruse levikuga seoses oluliselt suurenenud ja lisajõude pole kusagilt võtta,” rääkis EKÜL õigusosakonna juhataja.  “Korteriomanikel, kellest paljud on kriisis kaotanud töö, tuleks tagatipuks veel kinni maksta ka täiendavad tasud. Pean seda ebaõiglaseks ja talvise kõnniteehoolduse korraldamise kohustuse rakenduspraktikat kaasaegsesse õiguskorda sobimatuks,“ märkis Mardi.

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) ning Eesti Omanike Keskliit tegid hiljuti ka riigihalduse ministrile ühispöördumise, milles soovisid kinnistuomanikele pandud talvise kõnniteehoolduse kohustuse tühistamist. „Teeme ettepaneku, et  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muutmise käigus, mis praegu on päevakorral,  analüüsitaks läbi ka seaduse §36 rakenduspraktika ja selle normi sobivus kaasaegsesse õiguskorda. Analüüsida tuleks ka teiste Põhjala riikide kogemust talvise kõnniteehoolduse korraldamisel. Omanikud ja ühistud võivad tulla kohalikule omavalitsusel appi linna teede hooldamisel oma krundi piiri ääres, kuid selle eest tuleb omanikule tasuda ka hüvitist,“ leiavad liidud oma pöördumises.

„Korteri- ja majaomanikud on samuti kohaliku omavalitsuse maksumaksjad ja võõra vara hoolduskohustuse nende õlule panemine on ebaõiglane. Omanikul on kohustus lumesaju korral omavalitsuse teed hooldada ühe päeva jooksul ka korduvalt, mistõttu ei saa ta ka lumesaju korral tööle minna, omanik peab avalike teede hooldamiseks oma kulul soetama ka sõelmeid ja koristustehnikat või palkama selleks tööjõudu, sisuliselt ei saa omanik lumesaju kartuses sõita talvel puhkusele. Kurioosumina lükkab omaniku poolt hooldatud teele taas lume tagasi põhiteed hooldav lumesahk,“ tuuakse kirjas välja.

Mardi sõnul on kirjale tulnud ka riigihalduse ministrilt vastus, milles öeldakse, et  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) revisjoni käigus kavandatakse ekspertkomisjoni päevakorda arvata ka küsimuse seaduses sätestatud KOV võimaluste kohta kohaldada KOV elanikele koormisi, sh isikutele nende valduses oleva kinnistu ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks. “Selle käigus hinnatakse samuti KOKS § 36 rakenduspraktikat ja selle normi sobivust kaasaegsesse õiguskorda,” vahendas Mardi.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Kuula ka intervjuud Raadio Kuku hommikuprogrammis 29.12.20: Intervjuu: Urmas Mardi – Korrusmajade koristuskoormus (Ärataja) – KUKU taskuhääling (postimees.ee)

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:
Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
Tel: 372 50 15077
E-mail: urmas.mardi@ekyl.ee