Veebikonverentsil arutleti Ukraina ja Eesti elamumajanduse kogemuste üle

13.11.2020
13. novembril 2020 toimunud elamuvaldkonna veebikonverentsil said kokku eksperdid Tallinnast, Kiievist, Rakverest, Harkivist, Pärnust, Vinnitsast ja ka mujalt Eestist ja Ukrainast, et ühiselt arutada, kuhu ollakse täna jõutud korteriühistute juhtide ja elamuspetsialistide koolitamise ja kutsestandardiga Ukrainas, ning kuidas saab Eesti oma elamureformi- ja kutseõppekogemusega selles ka edaspidi abiks olla.
Konverentsil jäid kõlama mõtted, et elamuvaldkonna spetsialistide koordineeritud koolitustegevus on oluline osa jäätkusuutliku elamuvaldkonna arendamisest, kus Ukrainal on kasutada Eesti kogemus ja parimate praktikate näited. Lisaks tuleb täiendada ka koduomanike endi teadmisi, et kujundada neist teadlikud tarbijad ja vastutustundlikud elukeskkonna loojad. Siin saavad abiks olla nii riigi ja omavalituste poolt läbiviidavad täiendkoolitused ja kursused kui ka kodanikuorganisatioonide eestveetavad õppeprogrammid ja kogemuste vahetamine.
Konverents oli Eesti Korteriühistute Liidu poolt 2018-2020 läbiviidava arengukoostööprojekti “Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine” viimaseks kokkusaamiseks, mille viirusoht viis küll silmast-silma kohtumise asemel veebikeskkonda, kuid koostöö ja kahe riigi elamuorganisatsioonide otsekontaktid jätkuvad kindlasti ka edaspidi. Projekti toetas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.
Suur tänu konverentsil osalejatele ja projekti toetajatele!

Projekt: Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine
Aeg: 01.08.2018 – 31.07.2020
Rahastaja: Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest
Info: Projekti tutvustus : Eesti Korteriühistute Liit (ekyl.ee)