Turvalisus algab sinust – kaitse oma vara!

19.10.2020

Kas tead, kuidas pannakse enim toime vargusi eluruumidest? Mida saaksid ise ära teha, et sissemurdmisi ennetada? Kuhu pöörduda, kui oled langenud varguse ohvriks? Kui ka sul on küsimusi, mis puudutavad sissemurdmisi, nende ennetamist ja oma vara kaitsmist, saada need hiljemalt 19. oktoobril aadressile nurmely.mitrahovits@politsei.ee

Teie küsimustele annavad vastused Politsei- ja Piirivalveameti, MTÜ Eesti Naabrivalve ja Siseministeeriumi esindajad
PPA Facebookis 21. oktoobril kell 10.00.
Facebooki live „Turvalisus algab sinust – kaitse oma vara!“

toimub ülemaailmse sissemurdmiste ennetuspäeva raames.