Euroopa elamuorganisatsioon sai uue presidendi

29.09.2020

Eesti Korteriühistute Liidu teade
29. september 2020

 

Euroopa elamuorganisatsioon Housing Europe sai uue presidendi: organisatsiooni asus juhtima taanlane Bent Madsen.

Housing Europe’i juhatuse liige, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla rääkis, et vastne president on võtnud oma südameasjaks ebavõrdsuse.  „Elamumajandusest rääkides on kindlasti väga olulisel kohal ka kulutuste ebavõrdsus ehk energiavaesus – see on siis majapidamise olukord, kus taskukohaste kulutustega ei suudeta piisavalt kodu kütta või energiateenuseid tarbida. Eestis pole probleemi teravust seni piisavalt teadvustatud,” leidis Jaadla, kes  on ka ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni energiatõhususe ekspertgrupi hoonete energiatõhususe standardite töörühma kaasjuht.

„Energiavaesus kujuneb aga välja kolme peamise teguri  – madal sissetulek, kõrged küttearved ja halb soojusefektiivsus – koosmõjul,” selgitas Jaadla.  “Kuigi üle Euroopa on energiavaesuse põhjused sarnased, esinevad siiski piirkondlikud eripärad. See tähendab, et olenevalt riigist on tegurite mõju energiavaesuse probleemile majapidamistes erineva kaaluga. Esmase mõjuna Euroopas tuuakse kõige sagedamini välja ebapiisav kütmine,” rääkis Jaadla.

Eestis on energiavaesus Jaadla sõnul majapidamise olukord, mil ei suudeta taskukohaste kulutustega elamut piisavalt kütta või muid energiateenuseid tarbida. “Eestis on energiavaesuse defineerimisel oluline klimaatilistel põhjustel ebapiisava kütmise aspekti rõhutamine. Samas võimaldab mõistlike energiakulude aspekti kaasamine hõlmata ka majapidamisi, kus suudetakse elamut kütta, kuid kuna kulutused selleks on liialt kõrged, väheneb majapidamise elukvaliteet muude energiateenuste osas   Muude energiateenuste aspekt on  oluline, sest majapidamised kasutavad energiat ka söögi tegemiseks, valgustamiseks, kodutehnika ja IT-ja kommunikatsiooniseadmete kasutamiseks, millede puudumine või ebapiisav tarbimine avaldaks mõju majapidamiste elukvaliteedile,” selgitas Jaadla.

Tema hinnangul peaks olukorda oluliselt parandama Euroopa renoveerimislaine, mis aitab hooneid kaasajastada ja energiasäästlikumaks muuta. „Nagu on rõhutanud ka Housing Europe’i vastne president, on poliitilistel otsustel siin võtmeroll. Eesti otsust eraldada varasemast rohkem raha kortermajade rekonstrueerimiseks tuleb igal juhul tunnustada – oleme oma rekonstrueerimistoetuste süsteemi, kortermajade eduka rekonstrueerimise ja toimivate korteriühistutega juba aastaid Euroopas eeskujuks,“ tunneb EKÜL juhatuse esimees heameelt.

TAUST:

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute  Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee