Eesti Korteriühistute Liit alustab koos partneritega kahe Horizon 2020 projekti elluviimist

01.09.2020

EKÜLi ja eri riikidest pärit partnerite koostöös kujunenud projektiideedest kaks on saanud Horizon 2020 programmis heakskiitva hinnangu ning EKÜL alustab peagi tegevuste elluviimist, et toetada Eestis energiakogukondade loomist ning nõustada Bulgaaria elamuvaldkonna arendajaid tervikliku rekonstrueerimisprotsessi väljatöötamisel.

Juunis 2020 alustav projekt SHEERenov tegeleb Bulgaaria elamufondi renoveerimiseks vajalike teenuste väljatöötamise ja tõhustamisega. EKÜL on selles protsessis konsultandiks, nõustades projekti raames Bulgaaria Regionaalarengu Ministeeriumit, Sofia linnavalitsust ja teisi osapooli efektiivse korterelamute rekonstrueerimise protsessi arendamisel ja korteriühistute kaasamisel. Muuhulgas koostatakse EKÜLi eestvedamisel Bulgaaria jaoks parimate renoveerimispraktikate andmebaas ning töötatakse välja koolitusprogramm Bulgaaria korteriühistute juhtidele ja kortermajade haldajatele. Projekt kestab kaks ja pool aastat.

Septembris 2020 alustav projekt POWERPOOR toob Ateena Tehnikaülikooli juhtimisel kokku teadusasutused ja organisatsioonid Eestist, Lätist, Saksamaalt, Belgiast, Luksemburgist, Ungarist, Kreekast, Bulgaariast, Portugalist, Hispaaniast ja Horvaatiast, et koos otsida lahendusi üle-euroopalisele energiavaesuse probleemile. Kolm aastat kestev projekt toetab energiakogukondade pilootlahenduste loomist erinevates Euroopa riikides, et seeläbi vähendada kodutarbijate elektrikulusid.  EKÜL tegeleb projektis Eestile sobivate energiakogukondade lahenduste väljatöötamise ja testimisega.

Taust:
– Horizon 2020 on Euroopa Liidu suurim teadusuuringute ja innovatsiooni programm, mis toetab sihtotstarbelise rahastamise abil innovatsiooni, tipptasemel teadust, konkurentsivõimelist tööstust ja erinevate ühiskonnaprobleemide lahendamist.
– Eesti Korteriühistute Liit keskendub oma rahvusvahelises koostöös erinevatele oskusteavet parandavatele algatustele ning uurimis- ja innovatsioonitegevustele, mille abil suurendada elukeskkonna energiatõhusust ja parandada inimeste elutingimusi nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides.