EKÜL osaleb partnerina Horizon 2020 projektis SHEERenov

03.07.2020

EKÜL alustas tööd rahvusvahelises koostööprojektis “SHEERenov – Seamless services for Housing Energy Efficiency Renovation”, et toetada ja nõustada Bulgaaria elamuvaldkonna arendajaid elamufondi tervikliku rekonstrueerimisprotsessi planeerimisel.

Projekt SHEERenov tegeleb Bulgaaria pealinna Sofia elamufondi renoveerimiseks vajalike teenuste väljatöötamise ja tõhustamisega. EKÜL on selles protsessis konsultandiks, töötades koos Bulgaaria Regionaalarengu Ministeeriumi, Sofia linnavalitsuse ja teiste osapooltega välja Bulgaariale sobivad lahendused korterelamute rekonstrueerimiseks ja korteriühistute kaasamiseks. Muuhulgas koostatakse EKÜLi eestvedamisel Bulgaaria jaoks parimate renoveerimispraktikate andmebaas ning töötatakse välja koolitusprogramm Bulgaaria korteriühistute juhtidele ja kortermajade haldajatele. Projekt kestab kaks ja pool aastat.

Projekti info: https://cordis.europa.eu/project/id/890473

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 890473.