Puhkusekorteri üürijale kehtivad samad reeglid, mis püsielanikelegi

30.06.2020

Eesti Korteriühistute Liidu teade
30. juuni 2020

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) tuletab meelde, et ka puhkusekorteris tuleb kinni pidada üürileandja ja maja sisekorra reeglitest. „See tähendab, et välistatud on tegevused, mis võiks ületada teiste elanike mõistliku talumiskohustuse,“ selgitab Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Mardi sõnul on välistatud puhkusekorteris pidutsemine ja valju muusika kuulamine, samuti suitsetamine kohtades, kus see pole lubatud, kortermaja rõdul grillimine, uste lahti jätmine ning või võõraste lubamine majja, samuti  valesti parkimine või  hooletu prügikäitlus. „Tegelikult tuleks ikkagi jälgida, et ka puhkusekorteris peetaks kinni mõistliku ühiselu üldistest reeglitest. Kui me ikka kodus valju häält ei tee ega müdista või asju laokile ei jäta, peaksime sellest ka puhkusekorterit üürides kinni pidama,“ tuletab Mardi meelde. „Puhkusekorterist tuleks lahkuda mitte tüli, vaid teadmisega, et olete sinna alati tagasi oodatud.“

Kes puhkuse ajaks korteri kellegi teise kasutusse plaanib jätta, peab Mardi sõnul meeles pidama, et korteriomanik on kohustatud tagama, et tema perekonnaliikmed, ajutised elanikud ja korteriomandit kasutavad isikud järgivad seaduse nõuet  hoida eriomandi eset korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduda tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud. „Maja ja korteri sisekorra reegleid tuleks ajutisele elanikule kindlasti selgitada, hea on, kui kirjalikult – nii saab ajutine elanik näiteks vajadusel alati vaadata, kuhu prügi viia või milline oli parkimiskord,“ märgib Mardi.

Kui korterist aga pikemaks ajaks lahkuda, tuleks kindlasti korralikult ja turvaliselt sulgeda uksed ja aknad, hoolitseda selle eest, et elektriseadmed ja kodumasinad oleks välja lülitatud, ükski kraan ega toru ei lekiks ning jalgratas, lapsekäru vm. poleks jäetud koridori või rõdule. „Korteriomanikul tuleks edastada korteriühistule oma toimivad kontaktid – nii saab ühistu probleemide tekkimise korral kiirelt ühendust võtta. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt on korteriomanik kohustatud teatama korteriühistule oma olemasolevate sidevahendite andmed, eelkõige telefoninumbri või elektronposti aadressi,“ selgitab EKÜL õigusosakonna juhataja.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit www.ekyl.ee

Kõneisik:
Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
Tel: 372 50 15077
E-mail: urmas.mardi@ekyl.ee