Korteriühistud vajavad linna heakorrareegleid ühiselu korraldamisel

09.04.2020

Eesti Korteriühistute Liidu teade
09.04.2020

Korteriühistuid teevad nõutuks heakorraeeskirja muudatused, mille Tallinna Linnavalitsus linnavolikogule esitas. Võrreldes kehtiva heakorraeeskirjaga ei reguleerita eelnõus enam korterelamutes elavate inimeste tegevust, nt pesu kuivatamist, riiete kloppimist ja rõdu kasutamist jne. “Korteriühistud tuginesid oma põhikirjas tihti just linna heakorraeeskirjale, mis ühiselu mõistlikult reguleerida aitas – kuidas kuivatatakse majas pesu, klopitakse vaipu, kuidas kasutatakse rõdu jne. Samuti aitas heakorraeeskiri reguleerida muru pügamist ja vältida lõputuid vaidlusi, mis ühises elukorralduses ikka ette tulema kipuvad,” märgib Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi. Liit on oma seisukohad muudatuste kohta ka Tallinna linnale ka kirjalikult esitanud.

Linn viitab muudatuste põhjenduseks, et korteriomanike omavahelisi suhteid reguleerib korteriomandi- ja korteriühistuseadus. „Korteriomandi- ja korteriühistuseadus reguleerib aga korteriomanike õigusi ja kohustusi üldiselt, määrus peaks olema just detailne ja konkreetsetele tegevustele orienteeritud. Regulatsiooni kaotamine toob kaasa keeruka olukorra, sest nagu öeldud tuginevad korteriühistud praktikas tihti just KOV heakorra eeskirjadele, millel on oluline preventatiivne mõju vaidluste lahendamisel. Kohtutel on tohutult tööd niigi ja ka kõige väiksemate ebakõlade lahendamine üksnes kohtu vahendusel pole minu hinnangul küll mõistlik,” selgitab EKÜL õigusosakonna juhataja.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:
Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
Tel: 372 50 15077
E-mail: urmas.mardi@ekyl.ee