EKÜL välkküsitlus: kas sinu korteriühistu on rekonstrueerimiseks valmis?

06.04.2020

Hea korteriühistu esindaja!

Vabariigi Valitsus on saatnud parlamenti eelnõu, mille kohaselt  planeeritakse ligi 100 miljonit eurot  korter- ja väikeelamute püstitamise ja rekonstrueerimise kaasfinantseerimiseks.

Seda raha plaanitakse kasutada elamufondi uuendamiseks olemasolevate toetuste elluviimise ja täiendavate uute meetmete juurutamise abil. Loe lisa siit: https://www.mkm.ee/et/uudised/ehitussektor-saab-riigilt-rahasusti

Eesti Korteriühistute Liit palub Teie abi, et välja selgitada, kui suur on korteriühistute huvi ja valmisolek rekonstrueerimise läbiviimiseks 2020. aastal.

Vastamise tähtaeg on 14.04.2020.

ALUSTAN KÜSITLUSE TÄITMIST

Täname Teid abi ja  koostöö eest!

Andres Jaadla
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees

Info küsitluse kohta: ekyl@ekyl.ee