Korteriühistute talveakadeemias vaadeldakse uusi olulisi kohtulahendeid

05.02.2020

Eesti Korteriühistute Liidu teade
5. veebruar 2020

Korteriühistud üle Eesti kogunevad sel neljapäeval ja reedel Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) talveakadeemiasse Narva-Jõesuus. Talveakadeemia oluliseks osaks on korteriühistute murekohti puudutavad kohtulahendid. “EKÜL juristid räägivad talveakadeemias aktuaalsetest probleemidest, mis on seotud korteriühistute juhtimise ja toimimisega ning paraku on kohtuvaidlused pahatihti üks osa sellest,” rääkis EKÜL juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Üks teema, mis talveakadeemias kindlasti vaatluse alla võetakse, on korduskoosoleku korraldamine ja selle otsustusvõimelisus. “Kui varasemalt võimaldas seadus korteriühistul põhikirjaga kehtestada kvoorumi ka korduvkoosolekule, siis vastavalt kehtivale korteriomandi-ja korteriühistuseadusele on korduv korteriühistu üldkoosolek otsustusvõimeline osalejate arvule vaatamata. Ka Riigikohus jäi seisukohale, et korduskoosoleku regulatsioon tuleneb seadusest ja KÜ põhikirjaga seda muuta ei saa. Antud küsimuses oli aga ka eriarvamus, mille kohaselt võib siin negatiivseks tagajärjeks mh olla n-ö esimese koosoleku kokkukutsumistega manipuleerimise suurendamine, saavutamaks võimalus pidada teine koosolek ükskõik kui väikese liikmete arvuga, isegi kui põhikirjas on ette nähtud teisiti.”

Mardi sõnul on talveakadeemias oluline osa ka korteriühistute tagasisidel. “Väga huvitav on kuulata ühistute kogemusi korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ellurakendamisel,” kinnitas Mardi.

Korteriühistute IV talveakadeemia toimub 6-7. veebruarini Narva-Jõesuus.

Lisainfot saab siit: https://ekyl.ee/wp-content/uploads/KORTERIÜHISTUTE-IV-TALVEAKADEEMIA-plaan.pdf

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit www.ekyl.ee

 

Kõneisik:
Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
Tel 372-50 15077, e-mail: urmas.mardi@ekyl.ee