Eesti Korteriühistute Liidu suitsu- ja vingugaasiandurite ühisost 2019: pakkumiste esitamine

14.11.2019

Eesti Korteriühistute Liidu korraldatavale ühisostule suitsuandurite ja vingugaasiandurite (edaspidi: andurite) ühiseks ostmiseks laekus ostusoove 450 suitsuanduri ja 250 vingugaasianduri osas. Valdav osa ühisostus osaleda soovivatest korteriühistutest asuvad Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses, üks Rakveres, üks Kundas, üks Saaremaal ja kaks Türi vallas.

Eesti Korteriühistute Liit avab võimaluse ettevõtetele ühisostu pakkumiste esitamiseks.
Pakkumiste tegemine lõpeb 25.11.2019 kell 12:00. Hilisemaid pakkumisi ei arvestata.

KÜSIMUSTIK PAKKUMISES OSALEDA SOOVIVALE ETTEVÕTTELE

Nõudmised pakkumisele ja pakkujale:
– Pakutavad andurid peavad vastama Euroopa Liidu standarditele;
– Pakutavatel anduritel peab olema nõuetekohane garantii;
– Pakkuja peab pakkumises esitama anduri tootemargi ja tootja;
– Pakkumine tuleb esitada eraldi suitsuandurite ja vingigaasiandurite kohta. Mitme funktsiooniga andurite kohal tuleb vastav pakkumine esitada eraldi;

– Pakkumises esitatud toote hind peab sisaldama käibemaksu;
– Pakkumises esitatud toote hind peab sisaldama patereide maksumust;
– Pakkumises esitatud toote hind peab sisaldama andurite transpordi ja õiget paigaldamist puudutava nõustamisega seotud kulusid;

– Ühe pakkuja hinnapakkumisi ei summeerita, vaid võitjaks osutub iga anduri liigi osas parima pakkumise teinud pakkuja;
– Parimaks pakkujaks ostub nõuetele vastavatele anduritele madalaima hinna esitanud pakkuja;

– Pakkumises osaleval ettevõttel ei tohi olla kehtivat maksuvõlga;
– Parim pakkuja peab tagama andurite kohaletoimetamise korteriühistutele ja vajadusel nõustama korteriühistuid andurite nõuetekohase paigaldamise osas;
– Parima pakkumise teinud pakkujale esitatakse ostusoovi teinud korteriühistute kontaktandmed ja pakkuja suhtleb ostusoovi avaldunud korteriühistutega otse, seda andurite tarne, nõuetekohase paigalduse ja arvelduse osas. Tingimuste mittesobimisel on korteriühistul õigus ostust loobuda.

*Eesti Korteriühistute Liit ei vastuta toote kvaliteedi, toote valepaigalduse ja/või toote mittenõuetekohase kasutamise eest.

Info pakkumise tingimuste kohta: ekyl@ekyl.ee, telefon 520 3987.