Tallinna linn pakub renoveerimistoetust „Fassaadid korda“

24.09.2019

Lugupeetud Tallinna korteriühistu

Tallinna linn pakub renoveerimistoetust „Fassaadid korda“.

Kui teie korterelamu on kasutusele võetud enne 1993 aastat ja te olete teinud korterelamus energiatõhususe suurendamise eesmärgil fassaadi või katuse või tehnosüsteemide ümberehitustöid ning teie korterelamule on väljastatud kasutusteatis või kasutusluba, siis on võimalik taotleda  renoveerimistoetust Korteriühistutele toetuse andmise korra alusel.

Renoveerimistoetuse ülemmäär 10% ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot. Renoveerimistoetuse taotlus tuleb esitada 6 kuu jooksul kasutusteatise esitamisest  või kasutusloa väljastamisest.

Toetuse saamiseks tuleb taotlusele märkida kasutusteatise number ja kuupäev ning lisada töövõtuleping ja tööde üleandmise-vastuvõtmise akt. Taotluse täitmiseks ja esitamiseks on vaja siseneda Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi (TTR).

Küsimuste korral palun pöörduge Lya Kalpuse poole (lya.kalpus@tallinnlv.ee, 640 4296 )