Ukraina ametnikud ja korteriühistute esindajad tutvuvad Eesti korteriühistute juhtimise praktikatega

20.09.2019

Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade
20. september 2019

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla ja juhatuse liige Urmas Mardi võõrustavad sel nädalal koostööpartnereid Ukrainast. Ukraina korteriühistute juhte  koolitatakse elamureformide elluviimisel ning analüüsitakse Ukraina kehtivaid ning ettevalmistamisel olevaid elamuvaldkonna õigusakte.

Lisaks kohtumistele erinevates ametkondades tutvusid ukrainlased Eesti renoveerimispraktikate parimate näidetega Rakveres ja Tallinnas, samuti kõneldi sellest Tallinna Tehnikaülikooli spetsialistidega.

Eesti Korteriühistute Liit ning ühendus Housing Ukraine allkirjastasid Rakveres ka koostöömemorandumi, milles kinnitasid nii senise viljaka koostöö ja kogemuste vahetamise jätkumist kui ka konkreetsete õppeprogrammide väljaarendamist. “Kõiki kogutud teadmisi plaanitakse ära kasutada uue kutsestandardi ja koolitusprogrammi koostamiseks korteriühistute juhtidele Ukrainas,” märkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

Jaadla sõnutsi on Ukraina astumas esimesi samme teadliku ja süsteemse korteriühistute koolituse teel. “Eesti Korteriühistute Liidu koolituskeskusel on olemas toimivad litsentseeritud koolitus ja õppeprogrammid, millest Ukraina poolel on kindlasti midagi õppida ja üle võtta,” lisas Jaadla.

 EKÜL juhatuse liikme, õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul on külalised eriti huvitatud Eesti elamuvaldkonna õigusaktidest ja sellest, kuidas on need Eestis  praktikas rakendunud. “Huvipakkuv on neile see, kuidas on Eestil õnnestunud saavutada korteriomaniku vastutus oma kodu eest; samuti kuidas nii paljudes korteriühistutes  on jõutud otsusele maja terviklikult renoveerida, et ka vabatahtliku ühistegevusega suudavad meie korteriühistud väga palju ära teha, nt majaümbruste korrastamisel. Samuti tunti suurt huvi omavalitsuste toetusmeetmete vastu korteriühistutele,” vahendas Mardi.

Andres Jaadla sõnul kuulis ta Ukraina delegatsiooni liikmetelt palju positiivset tagasisidet Rakvere ja Tallinna renoveeritud kortermajade kohta. “Eriti meeldejääv oli Ukraina kolleegidele Rakveres Kungla tn 5 tervikrenoveeritud elamu imekaunis aiakujundus. Külaliste tagasiside annab ka meie korteriühistutele põhjust oma kätega tehtu üle uhkust tunda,” leidis Jaadla

TAUST:

Projekti „Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine“ raames Eestis ja Ukrainas läbiviidavatel koolitusel osaleb kokku 100  kortermaja esindajat  ja ametnikku Ukrainast ning välja antakse analüüs Ukraina elamuvaldkonna õigusaktide  täiendusettepanekutega. Jaadla sõnul peaks koostöö tulemusena valmima Ukraina elamumajanduse juhtimisstandardi uued põhimõtted korteriühistutele. Arengukoostööprojekti „Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine“ rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.  

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub EKÜLi rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Lisainfo:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
andres.jaadla@ekyl.ee