Eesti esindaja jätkab tööd Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse juhatuses

11.06.2019

Eesti Korteriühistute Liidu teade
11.06.2019

Euroopa elamuorganisatsioonide ühendus Housing Europe (HE) pidas juuni alguses Prantsusmaal Lyonis üldkogu. Üldkogul valiti organisatsiooni juhatuse liikmed järgmiseks kaheks aastaks, juhatuse liikmena jätkab ka Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse esimees Andres Jaadla.

Samuti tähistati üldkogu raames Euroopa elamumajanduse 100 aastat. Selleks puhuks loodud fotonäitusel olid esindatud ka Eesti korteriühistud – tunnustusena Eesti korteriühistute tegevusele jõudsid kahe Eesti korteriühistu, Kaare 49 ja Mai 23 pildid näitust lõpetavale stendile, kus nende abil iseloomustatakse tänast Euroopa elamuvaldkonna olukorda. “Eesti renoveeritud kortermajad on siin oluline märk Euroopa elamuvaldkonna arengus ja omamoodi teetähis, mis märgib uue, renoveeritud elamute ajastu algust,” märkis Andres Jaadla.

Jaadla peab oma ülesandeks rääkida Eesti poolt kaasa üleeuroopaliste elamumajanduse sihtide seadmisel ning vahendada Euroopas Eesti korteriühistuliikumise kogemust. “Mullu kogunesid kolme maailma juhtiva elamumajandusorgnisatsiooni esindajad Tallinnas- see on märk, et oleme oma tegevusega maailmas silma paistnud,” märkis ta.

Jaadla sõnul on aga korteriühistute huve silmas pidades nii siseriiklikult kui ka üleeuroopaliselt palju veel ära teha. Ka Housing Europe’i üldkogul olid kõne all organisatsiooni poolt mullu tehtud ettepanekud Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi ja hoonete energiatõhususe direktiivi ülevaatamisel – Housing Europe esindas Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahelises dialoogis seistukohta, et senisest enam tuleks liikmesriikidele anda võimalus energiatõhususe meetmete valikul ja rakendamisel lähtuda sellest, mis on kulutõhus, tasuv ja taskukohane just konkreetsele piirkonnale ja riigile. “Eestis tuleks kindlasti suurendada korterelamute rekonstrueerimise toetusmeedet, kuna huvi selle kasutamise vastu on korteriühistute poolt jätkuvalt väga suur,” rõhutas Jaadla.

Veel kõneldi Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse üldkogul maikuus toimunud Euroopa Parlamendi valimistest ja valimistulemuste võimalikust mõjust Euroopa Liidu eelarve läbirääkimistele ja elamuvaldkonna organisatsioonide huvide kaitsmisele Euroopa Liidus, vaadati üle Housing Europe’i poolt 2018. aastal tehtud ettepanekud Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi ja hoonete energiatõhususe direktiivi ülevaatamisel ja kuulutati välja Euroopa vastutustundliku elamajanduse auhindade võitjad.

Üldkogu toimus 4.-8. juunini Lyonis aset leidnud teise rahvusvahelise Elamufestivali raames. Viie päeva jooksul tomus linnas üle 100 ürituse enam kui 5000 osalejaga enam kui 30 riigist. Festival keskendus sellele, kuidas elamuvaldkond mõjutab kogu planeeti ja elukeskkonda laiemalt.

Festivalile kogunenud Euroopa linnapead, poliitiliste parteide ja riikide esindajad võtsid vastu poliitilise dokumendi – Lyoni manifesti – millega juhitakse tähelepanu, et alates 2008. aasta finantskriisist on Euroopa elamuvaldkonna areng ja rahastus olnud pidevas ohus ja vajalik on hakata ellu viima kiireid uuendusi, et elamuvaldkond jõuaks nii sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaalaste lahenduste poolest lõpuks 21. sajandisse. Järgmine, kolmas rahvusvaheline Elamufestival toimub 2021. aastal Helsingis.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

 

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

 

Lisainfo:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
andres.jaadla@ekyl.ee