Harkivis tunti EKÜL koolitustegevuse vastu suurt huvi

03.06.2019

Eesti Korteriühistute Liidu  juhatuse esimees Andres Jaadla ja juhatuse liige Urmas Mardi viibisid möödunud nädalal arengukoostööprojekti „Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine“ raames Harkivis. Arengukoostööprojekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest, koostöö tulemusel  valmivad Ukraina korteriühistutele uued elamumajanduse  juhtimisstandardi põhimõtted.

Koos partneritega Ukrainas ning ühiselt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni elamuvaldkonna ekspertidega koolitati möödunud nädalal Harkivi korteriühistute juhte elamureformide elluviimise teemal. Viidi läbi koolitus korterelamute juhtidele ka omavalitsuste elamuvaldkonna ametnikele ning analüüsiti Ukraina kehtivaid ning ettevalmistamisel olevaid elamuvaldkonna õigusakte.

Harkiv on Harkivi oblasti keskus ligi 2 miljoni  elanikuga. Andres  Jaadla   sõnul  üllatab Harkiv oma ülikõrge  huviga  korteriühistute  majandamise ja  elamumajanduse  korraldamise  vastu, Harkivi  linnapildis domineerivad uusehitised ja huvi selle vastu, kuidas neid majandada, suur.

Urmas Mardi  sõnul on oluline jõuda arusaamale, et korteriühistute kaudu majade majandamine on perspektiivne ja tagab efektiivse ühistute toimimise läbi korteriomanike endi tegevuse. “Seega on ülimalt oluline ühistuid nõu ja jõuga toetada,” nentis ta.

Suur huvi oli Harkivis  korteriühistutel ka  energiatõhususe temaatika vastu. Andres Jaadla andis ülevaate Eesti olukorrast: alates 2019. a algusest vastavad energiatõhususe miinimumnõuded Eestis olemasolevate hoonete olulisel rekonstrueerimisel C-energiaklassi tasemele, uute hoonete püstitamisel vastavad nõuded B-energiaklassi tasemele. Liginullenergiahoone nõuded rakendusid Eestis avaliku sektori jaoks alates alates 2019 aasta algusest. Üleüldiseks muutub liginullenergiahoone nõue aasta hiljem, alates 01.01.2020. a.

Arengukoostöö projekti raames osaleb Eestis ja Ukrainas läbiviidavatel korteriühistute koolitusel kokku 100 kortermaja esindajat ja ametnikku Ukrainast ning välja antakse analüüs Ukraina elamuvaldkonna koolituse vajadusest koos ülevaatliku õigusaktide  täiendusettepanekutega. “Elamu- ja kommunaalmajandus on täna Ukrainas üheks viimaseks lõpuni reformimata sektoriks. Elamuvaldkonnaseadusandlus peegeldab veel riigi majanduse ja ühiskonna üleminekuperioodi,” märkis Jaadla.

Ulatusliku erastamise tulemusel on enam kui 93% Ukraina elamufondist eraomandis ja korterelamutes loodud de facto ühistuline omandivorm. Oluliseks probleemiks on Ukraina elamufondi halb seisukord ja vähene energiatõhusus. Sellise olukorra kujundemise on suures osas tinginud puudulik kinnisvara haldusteenus ja loodud ühistute vähene võimekus nende ette seatud ülesannete täitmisel. “Kuna rohkem kui pool Ukraina elanikkonnast elab täna kortermajades, on üheks olulisemaks elamureformi eesmärgiks luua toimiv korteriühistute süsteem, mida toetab vastav seadusandlus ja elamusektori toimimiseks vajalik koolitatud tööjõud,” märkis EKÜL juhatuse esimees.

Fotod Harkivis toimunud seminarilt: GALERII

Lisainformatsioon:

Andres   Jaadla
+ 372 5203987
andres.jaadla@ekyl.ee