Korteriühistud vajavad rekonstrueerimiseks igal aastal vähemalt 50 miljonit eurot

28.05.2019

Eesti Korteriühistute Liidu teade
28.05.2019

Täna Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) liidupäevale kogunenud liikmete hinnangul näitab olukord, kus kortermajade rekonstrueerimistoetusteks tänavu ette nähtud 17,5 miljonit eurot täitus taotlustega paari minuti jooksul, toetuse olulisust ja vajadust toetust oluliselt suurendada. Korteriühistute hinnangul tuleks rekonstrueerimiseks ette nähtud vahendeid suurendada vähemalt 50 miljoni euroni aastas.

Korteriühistud võtsid liidupäeval vastu vastavasisulise ühispöördumise Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole. Liidupäeval osalejad peavad olukorda, kus rekonstrueerimistoetusteks ettenähtud summad saavad taotlustega kaetud kõigest paari minuti jooksul, sest rohkem raha lihtsalt pole, äärmiselt kahetsusväärseks. “Toetuseta jäävad ühistud, kes on mitu aastat toetuse nimel vaeva näinud ja omavahenditest ettevalmistusteks investeeringuid teinud,” seisab ühisavalduses.

Liidupäeval osalenud ühistute juhid tuletavad poliitikutele meelde, et  ühe keskmise korterelamu ettevalmistus rekonstrueerimiseks meetmes ettenähtud tingimustel võtab aega  2 – 3  aastat ning toetusest ilmajäämine nullib selle töö täielikult. “Hoonete  hea sisekliima ja väiksemad küttekulud ning  inimeste parem tervis  on väärtused, millega ei tohiks kergekäeliselt ümber käia,” öeldakse ühisavalduses.

“KredExi korterelamute rekonstrueerimise toetusmeetme raames esitasid korteriühistud kuue minutiga 80 taotlust kokku 25 miljonile eurole, mis tähendab, et selleks aastaks ettenähtud 17,5 miljonit eurot on jagatud. Kokku esitati Eesti Korteriühistute Liidu andmetel taotlusvooru sulgemiseni taotlusi summas 40,1 miljoni eurot,” vahendas EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla. “Üks võimalus on ka rahuldada  sellel aastal taotlusvoorus KredExile  avalduse  esitanud korteriühistute taotlused kogu taotluste mahus, milleks Eesti Korteriühistute Liidu andmetel on 40,1 miljonit eurot, tehes 17,5 miljoni euro eest väljamakseid 2019. aasta  eelarvest ning  võimaldades 22,6 miljoni euro  eest väljamakseid teha  2020. aasta eelarvest,” rääkis Jaadla.

Pöördumise täistekst lisatud allpool.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Lisainfo:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
andres.jaadla@ekyl.ee

 

*******************************************************************************************

Vastu võetud Eesti Korteriühistute Liidu liidupäeval
28. mail 2019

Riigikogule
Vabariigi Valitsusele
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile

Korteriühistute pöördumine

Eesti Korteriühistute Liit soovib jätkuvalt pöörata Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tähelepanu korterelamute rekonstrueerimistoetuse olulisusele.

KredExi korterelamute rekonstrueerimise toetusmeetme raames esitasid korteriühistud kuue minutiga 80 taotlust kokku 25 miljonile eurole, mis tähendab, et selleks aastaks ettenähtud 17,5 miljonit eurot on jagatud. Kokku esitati Eesti Korteriühistute Liidu andmetel taotlusvooru sulgemiseni aga taotlusi summas 40,1 miljoni eurot.

Täna Eesti Korteriühistute Liidu liidupäevale kogunenud liikmete arvates näitab olukord, kus kortermajade rekonstrueerimistoetusteks tänavu ette nähtud 17,5 miljonit eurot täitus taotlustega paari minuti jooksul, toetuse olulisust ja vajadust toetust oluliselt suurendada.

Liidupäeval osalejad peavad olukorda, kus rekonstrueerimistoetusteks ettenähtud summad saavad taotlustega kaetud kõigest paari minuti jooksul, sest rohkem raha lihtsalt pole, äärmiselt kahetsusväärseks. Toetuseta jäävad ühistud, kes on mitu aastat toetuse nimel vaeva näinud ja omavahenditest ettevalmistusteks investeeringuid teinud.

Liidupäeval osalenud ühistute juhid tuletavad poliitikutele meelde, et  ühe keskmise korterelamu ettevalmistus rekonstrueerimiseks meetmes ettenähtud tingimustel võtab aega  2 – 3  aastat – toetusest ilmajäämine nullib selle töö täielikult.

Eesti Korteriühistute Liidu liidupäeval osalenute hinnangul vajab Eesti stabiilset kodude energiatõhususe suurendamise tegevuskava. Hoonete hea sisekliima ja väiksemad küttekulud ning inimeste parem tervis on väärtused, millega ei tohiks kergekäeliselt ümber käia.

Eesti Korteriühistute Liit on korduvalt avalikult rõhutanud vajadust korterelamute rekonstrueerimistoetuste suurendamiseks, kuna korteriühistute renoveerimisvajadus ja -valmidus on kordades suurem, kui praegu eraldatavad rekonstrueerimistoetused.

Teeme ettepaneku Vabariigi Valitsusele:

1.  Suurendada  rekonstrueerimiseks ette nähtud vahendeid  vähemalt 50 miljonini aastas

2. Rahuldada  sellel aastal taotlusvoorus KredExile  avalduse  esitanud korteriühistute taotlused kogu taotluste mahus, milleks on Eesti Korteriühistute Liidu andmetel 40,1 miljonit eurot, tehes 17,5 miljoni euro eest väljamakseid 2019. aasta  eelarvest  ning  võimaldades  22,6 miljoni euro  eest väljamakseid teha  2020. aasta eelarvest.

Eesti  Korteriühistute Liidupäeval osalenud korteriühistud,
kes esindavad  1373 korteriühistut ligi 41 600 korteri ja 104 000 elanikuga.