Eesti korteriühistud tunnevad suurt huvi innovatiivsete lahenduste vastu

18.04.2019

18. aprill 2017
Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade

“Eesti korteriühistud tunnevad aina suuremat huvi innovatiivsete lahenduste kasutamise vastu, olgu see siis energiasäästu või jäätmekäitluse puhul,” kinnitas Balti Elamumajanduse Konverentsil kõneldu kokkuvõtteks Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse esimees  Andres Jaadla. Liidu eestvõttel juba kümnendat korda toimunud Balti Elamumajanduse Konverents tõi kokku elamuvaldkonna eksperdid Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Euroopa elamumajandusorganisatsiooni Housing Europe’i ja ÜRO juurest, samuti rääkisid ministeeriumide, finantsasutuste, organisatsioonide ja ettevõtete esindajad, milline areng meie korterelamuid, elamupiirkondi ja kodusid lähiaastakümnetel ees ootab.

“Energiasäästust kõneldes on Eestis kindlasti renoveerimisel ülioluline roll. Eesti keskmine energiatarbimine elamutes on võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ruutmeetri kohta suurem ning kodumajapidamised kulutavad ca 45% kogu energiabilansist – renoveerimine on praegu turul olevatest odavaim võimalus energiasäästuks,” nentis Jaadla.  Tema sõnul tuleb aga renoveerimise puhul kaaluda innovatiivset lähenemist ja korteriühistute huvi taoliste võimaluste vastu on väga suur. “Näiteks päikeseenergia kasutamise võimalusi uuritakse innukalt, oluline ja kiiduväärt on ka riigi toetus päikesepaneelide paigaldusele. Korteriühistud otsivad võimalust energiatarbijast ise väikeseks tootjaks hakata,” tõi Jaadla välja.

Huvipakkuvad on aga tulevikulahendused ka muudes valdkondades – näiteks kuidas suurendada jäätmekäitluses sorteerimist ja vähendada jäätmete teket, aga ka see, mis saab autode parkimisest kortermajade juures. “Põhjanaabrid soomlased avasid Balti Elamumajanduse Konverentsil autonduse tulevikuvaate – kuna üleminek elektriautodele toimub väga jõudsalt, siis ehitatakse Soomes korrusmajade juurde juba elektriautode laadimiskohad,” tõi Jaadla näite.

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Lisainfo:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee