Küsitlus Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohta

24.03.2019

2018. aasta 1. jaanuaril jõustus 2014. aastal vastu võetud korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS). Sellega asendati kaks varem kehtinud seadust – korteriomandiseadus (KOS) ja korteriühistuseadus (KÜS) – ühe seadusega, milles on reguleeritud kõik korteriomandiga seotud õigussuhted.

Uue seaduse kohaselt majandatakse kõiki korteriomandeid iseseisva juriidilise isiku – korteriühistu – vormis, mis seaduse jõustumisel tekib koos korteriomandite loomisega. Olemasolevatele korteriomanditele, mida majandati kuni uue seaduse jõustumiseni korteriomanike ühisuse vormis, lõi riik ise korteriühistu.

13.02.2019 seisuga on korteriühistute registris 22 996 korteriühistut, neist 22 963 registrisse kantud, 25 likvideerimisel, 0 pankrotis ja 8 kustutatud.

Eesti Korteriühistute Liit aitab Justiitsministeeriumil koguda tagasisidet hetkeolukorra, probleemide, vajaduste ja ootuste kohta seoses kehtiva KrtSiga, et saada sisendit edasiseks poliitikakujundamiseks valdkonnas.

Seega on oodatud teie igakülgne tagasiside kehtivale KrtSile. Oleme koondanud küsitlusvormi mõned näidisteemad, mille kohta ootame seisukohta. Sellele lisaks julgustame teid andma tagasisidet valdkonna probleemide kohta laiemalt.

Vastuseid ootame 8. aprilliks.

ALUSTAN KÜSITLUSELE VASTAMIST

 

Eesti Korteriühistute Liit
ekyl@ekyl.ee
627 5740