Korteriühistute Liidu 5 soovitust pakase puhuks

22.01.2019

Eesti Korteriühistute Liidu teade
22. jaanuar 2019

Kuna lähipäevil on veelgi oodata krõbedaid külmakraade, tuletab Eesti Korteriühistute Liit meelde mõned olulised asjad, mida pakase puhul elamutes silmas pidada.

Kontrollige kütte- ja veetorustike olukorda, sest külm ilm võib torustikke kahjustada

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liikme  Urmas Mardi sõnul tuleks kindlasti kontrollida, kas küttesüsteem funktsioneerib tõrgeteta ja veetorud on piisavalt soojas, vältimaks nende jäätumist. “Torustike külmumisohu vältimiseks tuleb mähkida torud lisaisolatsiooniga. Juba jäätunud torude ülessoojendamisel tuleks ettevaatlikult kasutada soojakaableid või soojapuhurit. Mitte mingil juhul ei tohi torude ülessoojendamisel kasutada lahtist tuld!” manitseb Mardi.

Kortermajas peavad olema köetud kõik korterid

Kütteperioodil peab kõigis korterites olema tagatud seadusega ettenähtud miinimumtemperatuur, seega tuleb omanikul kütta ka tühjalt seisvat korterit. “Kehtiva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt on korteriomanik muu hulgas kohustatud hoidma selle piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta,” märgib Mardi. “Ka tühjalt seisvas korteris peab olema tagatud mõistlik temperatuur, mis meie hinnangul võiks olla vähemalt +18C.”

Hoolitsege selle eest, et avariiolukorras oleks korteriühistul teie kontaktid

Üsna tihti tekib olukordi, kus lõhkenud toru  on majas põhjustanud avarii, korteriühistu aga ei pääse avariilisse korterisse, mille omanik soojamaapuhkusele sõitnud. “Kõik ühistu korteriühistu liikmed peaks hoolitsema selle eest, et ühistu saaks vajadusel nendega ühendust võtta ning avariiolukorras oleks ligipääs ruumidesse tagatud. Ka seadus ütleb, et korteriomanik on kohustatud teatama korteriühistule oma olemasolevate sidevahendite andmed, eelkõige telefoninumbri või elektronposti aadressi,” selgitab Urmas Mardi.

Hoolitsege, et soovimatud võõrad majja ei pääseks

Mardi hinnangul tuleks hoolikalt üle vaadata ja lukustada ka kõik võimalikud sissepääsud, vältimaks tulekahjusid, mis võivad alguse saada võõraste isikute poolt keldritesse ja kuuridesse tehtud tulest.

Ärge üle kütke ega koormake liialt elektrisüsteemi

Ahjukütte puhul soovitab Mardi jälgida mõõdukat kütterežiimi ning krõbeda pakasega kütta korraga üks ahjutäis kaks kuni kolm korda päevas.

Vältimaks vingumürgituse ohtu peab jälgima, et siibrit liiga vara ei suleta. Elektriliste küttekehade kasutamisel ei tohi samuti elektrisüsteemi ülekoormata, suur hulk tulekahjusid on just elektrisüsteemist alguse saanud.

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.

Lisainformatsioon:
Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
Tel 372- 50 15077, e-mail: urmas.mardi@ekyl.ee

Eesti Korteriühistute Liit