Euroopa Liidu tarbijapoliitika väljakutsed ja nende mõjud Eestile

31.08.2018

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi initsiatiivil arutleti täna 31.08.18 Tallinnas selle üle, millised on Euroopa Liidu tulevase tarbijapoliitika väljakutsed ja nende mõjud Eestile. Arutelul osalenud Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees ja Housing Europe juhatuse liige Andres Jaadla vestles kohtumisel ka Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektori Tiina Astolaga.

Andres Jaadla keskendus vestluses eelkõige energia lõpptarbijate rollile Euroopa tarbijaõiguste kaitsel. Tiina Astola tutvustas komisjoni uusi tarbijakaitsealaseid ettepanekuid, ning seda, mida saab teha ja teeb Euroopa Komisjon tarbijate heaks.

Märkimisväärne osa eesti lõpptarbijatest elab täna korteriühistutes. Eesti korteriühistuid ühendava organisatsioonina on Eesti Korteriühistute Liit seadnud oma eesmärgiks toetada korteriühistuid ja ühistute liikmeid nende rollis lõpptarbijatena ning olla korteriühistute liikmete ja kortermajade elanike huvide esindajaks.

Lähem info: http://ekyl.ee/tarbija.

Täpsem info toimunud arutelu kohta: https://ec.europa.eu/estonia/events/20180831_tarbijakaitse_et