Kas korteriühistu liikmel on õigus loobuda omal algatusel maja prügiveo teenusest?

13.04.2018

Eesti Korteriühistute Liidu teade
13.04.2018

Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul tuleb korteriühistus aeg-ajalt ikka ette vaidlusi majandamiskulude üle ning üks või teine korteriomanik üritab loobuda majandamiskulude kandmisest, väites näiteks, et tema prügi ei tekita või viib selle mujale. “Üks majaelanik leppis naaberühistuga kokku, et hakkab oma prügi nende maja konteinerisse viima. Kas ühistu liikmel on õigus loobuda omal algatusel maja prügiveo teenusest?” uurib lugeja Eesti Korteriühistute Liidu ajakirjas Elamu.

“Ühistu liikmel puudub õigus „välistada“ end majandamiskulude kandmisest, sõltumata sellest, kas tegemist on prügiveokuluga või mõne muu ühistu poolt kogutava kululiigiga,” selgitab ajakirjas Elamu EKÜL jurist Margus Saulep.

“Korteriühistu liige täidab enda kohustusi korteriühistu põhikirja ja seaduse järgi. Seadus ei välista korteriomanikku maksekohustusest olukorras, kus ta on leppinud naaberühistuga kokku prügi viimises naaberühistu konteinerisse. Kui korteriühistu on sõlminud prügivedajaga lepingu, täidavad lepingust tulenevaid kohustusi kõik omanikud ehk teisisõnu jagatakse üldkulu vastavalt KÜ arvestusmetoodikale kõikide korteriomanike vahel,” selgitab jurist. “Kulude jaotamist silmas pidades on Tallinna Ringkonnakohus märkinud näiteks järgmist: „ Korteriomanik ei saa enda tegevusega luua olukorda, kus ta peab majandamiskulude eest vähem tasuma. Vastasel korral võiks välja jõuda selleni, et mõni korteriomanik maksaks vähem prügiveo eest, sest tema väga palju prügi ei tekita või selleni, et mõni korteriomanik tasuks vähem näiteks trepikodade koristuse eest põhjusel, et ta mõne kuu jooksul korterit ei kasutanud. Kuivõrd kortermajas on paljude teenuste ja kulutuste osas tegelikku tarbimist ja kulutuste tegelikku põhjustajat raske leida, siis ongi seadusandja loonud lahenduse, mille kohaselt tuleb sellised kulutused jagada kõikide korteriomanike vahel korteriomandi mõttelise osa suurusest lähtuvalt.”

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.

Lisainformatsioon:
Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja Tel 372- 50 15077, e-mail: urmas.mardi@ekyl.ee

Eesti Korteriühistute Liit