Koolitus “Tarbijaõigusest teadlik”

31.03.2018

Tarbijakaitseamet ootab Teid koolitusele „Tarbijaõigusest teadlik“.
Koolitus toimub 3. aprillil 2018.a. algusega kelle 9.00
Tarbijakaitseameti suures saalis aadressiga Pronksi 12, Tallinn.

Koolitus koosneb viiest moodulist:

* Lepingueelse teabe andmise kohustus (1. moodul)
* Taganemisõigus (2. moodul)
* Tarbija õigused ja garantiid (3. moodul)
* Ebaausad kaubandustavad ja ebaõiglased lepingutingimused
(4. moodul)
* Vaidluste kohtuväline lahendamine (ADR) ja vaidluste
internetipõhine lahendamine (ODR), (5. moodul)

Koolitusprogramm aitab aru saada tarbijaõigusete
olulistest aspektidest eesmärgiga ära hoida tarbijatega
seotud tülikaid vaidlusi.

Programmi viis moodulit on koostatud oma ala spetsialistide
poolt ning hõlmavad endas kõiki olulisemaid tarbijaõiguse valdkondi.

Koolitusprogrammi eesmärk on koolitada isikuid, kes
oleksid valmis edastama oma teadmisi jätkukoolituse
raames VKE-dele (väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele).

Päevakava

„Tarbijaõigusest teadlik“ on Euroopa Parlamendi ja
Euroopa Komisjoni käivitatud projekt, mida juhitakse
koostöös Euroopa Komisjoniga.

Koolitusprojekti juhib BEUC (Euroopa Tarbijate Organisatsioon)
koostöös Eurochambres’iga (Brüsseli linna kaubanduskoda) ja
UEAPME (Euroopa Käsitööettevõtjate ning Väikeste ja
Keskmise Suurusega Ettevõtjate Keskliit).

Informatsiooni antud programmi tegevuse kohta leiate siit:
https://consumerlawready.eu/et/SME/public-page

Registreeruda saate aadressil Heldin.malmet@consumer.ee.

Osalejate arv on piiratud ning kohti jätkub 40 osalejale.
Koolitus viiakse läbi eesti keeles ning on osalejatele tasuta.

Lisainformatsiooni on võimalik küsida aadressil
heldin.malmet@consumer.ee.