Lääne-Eesti Korteriühistute XV Foorum täitis Nooruse maja rahvaga

07.03.2018

3. märtsil toimus Pärnus Nooruse Majas (Roheline 1) Lääne-Eesti Korteriühistute XV Foorum. Päevakord oli uuenenud saaliga Nooruse majja toonud kokku arvukalt osalejaid.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla juhtis oma ettekandes tähelepanu, uue seaduse jõustumisega on Eestis 22 625 korteriühistut. See arv suureneb vähehaaval sõltuvalt sellest, kuidas uuenenud korteriühistute register täieneb. „Igas kortermajas kus on korteriomand ja rohkem kui kaks omanikku, on korteriühistu. See tähendab, et valdav osa eestimaalasi elab täna korteriühistutes.Sisuliselt on vabariigi sajandal sünnipäevaastal sündinud Eestis korteriühistute vabariik, „kinnitas Jaadla. Uue seaduse rakendamine on endaga kaasa toonud mitmeid praktilisi probleeme, mille üle ka foorumil ühisel arutleti.

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel tutvustas Foorumil Pärnu linna üldplaneeringut, millele kaasa rääkimisel on korteriühistutel oluline roll. Üldplaneeringu peamiseks eesmärgiks on välja tuua konkreetsed suunised linna ruumiliseks arenguks arvestades linna arengus toimunu muutusi, koostatud uuringuid ja analüüse ning asjakohaseid ettepanekuid. Üldplaneeringuga nähakse ette maakasutuse sihtotstarvete käsitluse muutmist. Maakasutust on planeeritud funktsionaalsete tsoonide kaupa, mis tagavad üldplaneeringukohase järjepideva arengu rõhuasetusega ruumilise keskkonna kvaliteedil. Koppel rõhutas ka, et senisest enam on tähelepanu pööratud terviklikule ruumilise visioonile. Planeeringus on välja toodud linna ruumilise arengu põhimõtted, visioon ja eesmärgid. Uus üldplaneering on rõhuasetusega kesklinnale, mille arengu põhieesmärgiks on linnakeskuse positsiooni taastamine atraktiivse äri-, elu- ja investeerimiskohana.

Foorumil arutleti veel fassaadide soojustamine ja päikesepaneelide kasutamise võimalustest kortermajadel.

Vaata pilte foorumist ajalehes „Pärnu Postimees“: https://parnu.postimees.ee/4428093/galerii-sundis-eesti-korteriuhistute-vabariik?gallery=120131&image=7655127