Eesti Korteriühistute Liit: Korteriühistute rajatavad keerukad tehnosüsteemid vajavad professionaalset hooldust

02.03.2018

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla ja Rakvere Ametikooli direktor Kuno Rooba arutasid võimalusi kooli ja liidu koostööks.

Rakvere Ametikool avab uuest õppeaastast kinnisvarahooldaja eriala. Uue eriala avamisel ja õppekava arendamisel teeb kool tihedat koostööd sektoris tegutsevate ühingute ja ettevõtetega. Eesti Korteriühituste Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadlaga kohtumise eesmärgiks oli kaardistada kitsaskohad korterielamute haldamisel, et õppekava arendamisel nendele teemadele rohkem tähelepanu pöörata. Andres Jaadla sõnul: „Renoveeritud kortermajade tehnosüsteemid vajavad tarka hooldust ja eriti kõrge on turul vajadus inimeste järgi, kes oskaksid keerukaid tehnosüsteeme tänapäevaselt hooldada“.

Kuno Rooba sõnul soovib Rakvere Ametikool panna kokku sisuka ja atraktiivse õppekava. „Ehitiste tehnosüsteemide hooldus ja kogu kinnisvarahooldus tervikuna muutuvad aasta aastalt järjest automatiseeritumaks ja IT põhisemaks. Usun, avatav eriala kujuneb õppuritele põnevaks ja atraktiivseks ja selleks on ääretult tähtis saada tagasisidet ja näpunäiteid, mida arvestada, just igapäevaelu praktikutelt,“ lisas Rooba.

Lepiti kokku,et kohtumisi jätkatakse ning liidu poolt antakse Rakvere Ametikoolile parimaid, praktikast tulenevaid juhtnööre uue eriala sisulise õppekava kokkupanemiseks.

Rakvere Ametikool on suurim kutseõppeasutus Lääne-Virumaal. Koolis õpib ligikaudu 750 õpilast erinevatest Eesti maakondadest. Kooli missiooniks on pakkuda innovatiivseid võimalusi õppija isiklikuks arenguks ning toimetulekuks tööelus ajakohase õpikeskkonna ning sõbraliku, motiveeritud ja kvalifitseeritud personali kaudu. Rohkem infot kooli kohta https://www.rak.ee/