Korterelamute rekonstrueerimistoetust oodanud korteriühistud on kulutanud ettevalmistusele üle 1,5 miljoni euro

15.02.2018

Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade
15.veebruar 2018

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) kogus aasta alguses andmeid ühistute kohta selgitamaks välja, kui palju korteriühistuid jäi riiklikust renoveerimistoetusest ilma ning millises mahus kulutusi on ühistud teinud riikliku toetusraha saamise ettevalmistumiseks. Kuigi küsitlust saab veel mõned päevad täita, on tagasiside olnud väga aktiivne ning täna toimuval EKÜL Virumaa korteriühistute foorumil kõneldi esialgsetest tulemustest. “Vastuste analüüs veel käib, kuid mõned esialgsed numbrid saab juba välja öelda,” rääkis liidu juhatuse esimees Andres Jaadla EKÜL Virumaa korteriühistute foorumil.

Küsitlusele vastanud kolmesajast korteriühistust üle poolte olid juba renoveerimisprotsessi ette valmistama asunud ning suur osa neist selleks ka juba reaalseid kulutusi teinud. “Küsitluses uuriti, milline oli toetuse taotlemiseks ettevalmistusi teinud korteriühistute planeeritud renoveerimismaht ja kui palju kulutusi tegid korteriühistud heauskselt renoveerimise ettevalmistuseks, lootes võimalusele rekonstrueerimise toetuse taotlemiseks.Praeguste andmete põhjal saab öelda, et projekteerimisele on ühistud kulutanud pea 1,5 miljonit eurot ning tehnilise konsultandi teenusele on kulunud kokku 260 000 eurot. Kuid nagu öeldud, andmete analüüs alles käib ning ning olen kindel, et need summad on veel suuremad,” märkis Jaadla.

80,4% küsitlustele vastanuist plaanis taotleda 40% riiklikku rekonstrueerimistoetust. „See on nukker statistika, ühistud olid kogu keeruka ja kulumahuka ettevalmistusprotsessi läbi teinud heas usus, et riiklikud renoveerimistoetused jätkuvad. Teades kui raske ja vaevaline on ühes korteriühistus üksmeelele jõudmine ja ühistu rekonstrueerimise eeltegevusteks vajalike kulutuste otsustamine mõjub see kindlasti halvasti inimeste valmisolekule omas majas tulevikus midagi ette võtta,“ nentis Jaadla.

Küsitlusega saab tutvuda EKÜL kodulehel www.ekyl.ee ja veel viimaseid päevi saab küsitlusele otselingina:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdppoAIjDt5d5cFCOx6gcWcuf64_dXdcIEDG2FPqB00W4K5SA/viewform?c=0&w=1

Mullu septembris peatati taotluste vastuvõtt korterelamute rekonstrueerimise toetuse taotlemiseks, kuna eelarveperioodi vahendid aastani 2020 olid selleks hetkeks taotlustega kaetud. “Taotluste vastuvõtmise peatamise tõttu jäid paljud korteriühistud, kes olid juba alustanud ettevalmistusi rekonstrueerimiseks ja teinud kulutusi rekonstrueerimise toetuse taotlemiseks, ilma toetuse taotlemise võimalusest,” rõhutab Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla. Sihtasutusele KredEx oli selleks ajaks laekunud 460 taotlust summas ca 104 miljonit eurot toetuseks ettenähtud 102 miljonist eurost.

Oktoobris toimunud korteriühistute suurfoorumil tegid ühistud ka ühispöördumise valitsusele ja parlamendile, milles rõhutasid korterelamute rekonstrueerimise toetuse jätkumise olulisust olukorras, kus varasemalt eraldatud rekonstrueerimise toetuse raha on lõppenud. “Tegime ettepaneku eraldada edukaks osutunud meetme jätkumiseks riigieelarvest 60 miljonit eurot kahel järgneval eelarveaastal. Kahjuks tehtud ettepanekuga ei arvestatud,” nendib Jaadla.

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.

Lisainformatsioon:

Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel. +372 520 3987, email: jaadla@ekyl.ee