KÜSITLUS KORTERIÜHISTUTELE rekonstrueerimise toetuse kasutamise kohta

01.02.2018

Hea korteriühistu esindaja!

23. septembril 2017 peatati taotluste vastuvõtt korterelamute rekonstrueerimise toetuse taotlemiseks, kuna eelarveperioodi vahendid aastani 2020 olid selleks hetkeks taotlustega kaetud. SA KredEx-ile oli selleks ajaks laekunud 460 taotlust summas ca 104 mln eurot toetuseks ettenähtud 102 mln eurost. Taotluste vastuvõtmise peatamise tõttu jäid paljud korteriühistud, kes olid juba alustanud ettevalmistusi rekonstrueerimiseks ja teinud kulutusi rekonstrueerimise toetuse taotlemiseks, ilma toetuse taotlemise võimalusest.

4. oktoobril 2017 tegi Eesti Korteriühistute Liit korteriühistute suurfoorumil ühispöördumise Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule, milles rõhutas korterelamute rekonstrueerimise toetuse jätkumise olulisust olukorras, kus varasemalt eraldatud rekonstrueerimise toetuse raha on lõppenud. Liit tegi ettepaneku eraldada edukaks osutunud meetme jätkumiseks riigieelarvest 60 miljonit eurot kahel järgneval eelarveaastal. Kahjuks tehtud ettepanekuga ei arvestatud.

Eesti Korteriühistute Liit soovib jätkuvalt pöörata Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tähelepanu korterelamute rekonstrueerimise toetuse olulisusele. Teie ees on küsitlus, millega soovime välja selgitada, kui palju korteriühistuid jäi toetusest ilma, milline oli toetuse taotlemiseks ettevalmistusi teinud korteriühistute planeeritud renoveerimismaht ja kui palju kulutusi tegid korteriühistud heauskselt renoveerimise ettevalmistuseks, lootes võimalusele rekonstrueerimise toetuse taotlemiseks.

Käesolev küsitlus on suunatud korteriühistutele, kes ei ole veel läbi viinud korterelamu tervikrenoveerimist. Vastama ootame korteriühistute esindajaid ja tehnilisi konsultante, et selgitada välja, milline on hetkel ootel olev aktuaalne korterelamute rekonstrueerimise vajadus ja kui palju on korteriühistud juba teinud kulutusi korterelamute rekonstrueerimise toetuse jätkumise ootuses.

Palume Teil küsitlusele vastata hiljemalt 15. veebruariks 2018. Laekunud andmete põhjal koostame riigile täiendava põhjendatud taotluse korterelamute rekonstrueerimise toetuse jätkamise ja toetuse mahu suuruse osas.

Täida siit: KÜSIMUSTIK REKONSTRUEERIMISE TOETUSE KASUTAMISE KOHTA

 

Täname Teid abi ja koostöö eest!

Andres Jaadla
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees

A Jaadla 2017