Rakveres räägiti energia targast tarbimisest ja energia lõpptarbija võimalustest

22.12.2017

21. detsembril 2017 Rakveres toimunud EKÜL infopäeval “Tark tarbimine ja tarbijakaitse” räägiti energia lõpptarbija õigustest ja kohustustest ning uue energiamajanduse korralduse seaduse nõuetest. Uus seadus sätestab mitmed olulised õiguslikud alused ja tegevussuunad energia lõpptarbijate jaoks.

Energiamajanduse korralduse seaduse § 2 lõige 7 määratleb ära, mis on energia lõpptarbimine. Energia lõpptarbimine on kogu energia, mis tarnitakse tööstus-, transpordi-, teenindus- ja põllumajandussektorile ning kodumajapidamistele, välja arvatud tarned energia muundamise sektorile ja energiatööstusele. Sama paragrahvi lõige 21 sätestab ära lõpptarbija mõiste. Seaduse kohaselt on lõpptarbijaks füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab energiat oma vajadusteks. Kütte, jahutuse ja sooja tarbevee lõpptarbijaks kortermajades on ühistud või ühisused, kui energia müüki ei ole korraldatud teisiti.

Üheks sihtrühmaks, mida euroliidus järjest enam käsitletakse ongi energia lõpptarbijad. Seda nii energiatarbimise mõistes korteriühistu kui ka korteriühistu liikme tasandil. Eesmärgiks on võetud kompleksne süsteem, mis põhineb energia tõhusal kasutamisel, tarbimise vähendamisel ning selliste tehnoloogiate ja teenuste väljatöötamisel ja kasutuselevõtul, mis võimaldavad paremat energiajuhtimist muu hulgas tänu vabatahtlikkusel põhinevale ja dünaamilisele ELi raamistikule kohalikul ja lõpptarbijate tasandil. Energiaüleminekust peavad täielikult kasu saama just lõpptarbijad, kõlab euroliidu kindel seisukoht. Märksõnadeks on tarbijate kontroll energiaarvete üle, tarbijate parem ligipääs teabele ja lõpptarbijate pääs energiaturule.

Infopäeval osalejate vahel loositi välja ajakirja Elamu 2018. aasta tellimus. Võitjaks osutus KÜ Põllu Haljalast. Palju õnne!

Eesti Korteriühistute Liit on Tarbijakaitseameti toels sel aastal läbi viimas lõpptarbijatele ja sealhulgas energia lõpptarbijatele suunatud infopäevi. Loe lähemalt http://ekyl.ee/tarbija/ekul-lopptarbija/.

Eesti Korteriühistute Liit