Külalised Armeeniast

15.12.2017

11.-16.12.2017 olid Eesti Korteriühistute Liidul külalised Armeeniast. ÜRO Arenguprogrammi toel osales 10-liikmeline Armeenia kõrgete riigiametnike delegatsioon Eesti korteriühistute tegevust ja valdkonna seadusandlust käsitlevatel loengutel ning külastas EKÜLi korraldatud õppeprogrammi raames Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Swedbanki, Tallinna Linnavaraametit, Rakvere Linnavalitsust ja Tallinna Tehnikaülikooli.

Alates eelmisest aastast on EKÜL rahvusvaheliselt tunnustatud kui ÜRO Harta keskus, mille üheks põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel või toimumas ja kus Eesti riigi ja korteriühistute kogemust saab selles protsessis eeskujuks võtta.