Infopäeval “Tark tarbimine ja tarbijakaitse” räägiti energia lõpptarbija õigustest ja kohustustest

31.10.2017

30. oktoobril 2017 toimunud Eesti Korteriühistute Liidu infopäev “Tark tarbimine ja tarbijakaitse” tõi kokku hulgaliselt huvilisi.

Infpäeval kõnelenud Tarbijakaitseameti osakonnajuhataja Kristina Vaksmaa tutvustas Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse tegevust ja selgitas, et tarbijail tasub välismaalt ostes olla tähelepanelik, sest tarbijate õigused ja kauplejate kohustused puudusega kauba korral võivad Euroopa Liidu riikides oluliselt erineda. Kuna piiriülene ostlemine on üha enam hoogustunud, tasub tarbijail enda kaitseks teha selgeks, millised õigused ja kohustused kehtivad teistes riikides. Riigiti on erinevad nii müüjate kohustused tarbekaupade müügil, pretensiooni esitamise aja pikkus, kaebuse esitamise õiguse ajavahemik alates puuduse avastamisest ning kohustus tõendada puuduse tekkepõhjus.

Vaksmaa selgitas ka, et kõikidest EL riikidest, sealhulgas netipoodidest, ostlemisel võib tarbija pöörduda kaebusega müüja poole vähemalt kahe aasta jooksul alates uue kauba soetamisest. Seejuures seitsmes riigis saab pretensiooni esitada ka pärast kahe aasta möödumist. Rootsis on selleks aega kolm aastat, Suurbritannias ja Iirimaal kuus aastat. Soomes lähtutakse põhimõttest, et ostetud ese peab töötama või vastu pidama oma eeldatava kasutusea. Enamiku kaupade puhul on tavaks kujunenud, et nende eeldatav kasutusiga jääb 2,5 ja 3,5 aasta vahele. Kestvuskaupade puhul, näiteks autod, eeldatakse, et need peavad vastu kauem. Kõikides EL riikides peab kasutatud kaupade suhtes pretensiooni esitamise aeg olema vähemalt üks aasta. Samas on pooled riigid pikendanud tarbija õigust kahe aastani, mis tagab tarbija parema kaitse.

EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla tutvustas infopäeval, et üheks sihtrühmaks, mida euroliidus järjest enam käsitletakse on energia lõpptarbijad, seda nii energiatarbimise mõistes korteriühistu kui ka korteriühistu liikme tasandil. Eesmärgiks on võetud kompleksne süsteem, mis põhineb energia tõhusal kasutamisel, tarbimise vähendamisel ning selliste tehnoloogiate ja teenuste väljatöötamisel ja kasutuselevõtul, mis võimaldavad paremat energiajuhtimist muu hulgas tänu vabatahtlikkusel põhinevale ja dünaamilisele ELi raamistikule kohalikul ja lõpptarbijate tasandil. Energiaüleminekust peavad täielikult kasu saama just lõpptarbijad, kõlab euroliidu kindel seisukoht. Märksõnadeks on tarbijate kontroll energiaarvete üle, tarbijate parem ligipääs teabele ja lõpptarbijate pääs energiaturule, selgitas Jaadla.

Jaadla sõnul on Euroopas Eesti Korteriühistute Liidu lõpptarbija alast tegevust sellel aastal ära märgitud kõrge tunnustusega. Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) töö säästlikuma energiatarbimise ja energiatarbijate teavituse nimel on pälvinud maineka rahvusvahelise tunnustuse: EKÜL võitis ülemaailmse energiaauhinna Energy Globe Award rahvuslikus kategoorias. Tegemist on rahvusliku kategooria võiduga – konkursil osales 2000 kandidaati 178 riigist, igast riigist valiti välja vaid üks laureaat. Konkurss jätkub üldvõidu nimel, millele kandideerivad kõik rahvuslike kategooriate võitjad. Auhinda annab välja rahvusvaheline organisatsioon Energy Globe Foundation, mille peakorter asub Austrias. Eesti Korteriühistute Liit pälvis auhinna kortermajades elavate energiatarbijate teadlikkuse tõstmise ja korteriühistutele energiatõhususe alaste koolituste korraldamise eest aastatel 2012-2015, kui liit viis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi toetusel ellu lõpptarbijatele suunatud teavitusprojektid. Tarbijaid teavitati Eesti Korteriühistute Liidu korraldatud ühisostudest, mis tagavad korteriühistutele parima hinnaga teenused energiaturul.

Infopäeval esitatud ettekanded:

Kristina Vaksmaa
Andres Jaadla

Eesti Korteriühistute Liit on Tarbijakaitseameti toel selle aasta sügise jooksul läbi viimas lõpptarbijatele ja sealhulgas energia lõpptarbijatele suunatud infopäevi. Infopäevade teemad valitakse haakuvalt Eesti eesistumise prioriteetidega. Lähemalt saab lugeda liidu lõpptarbija suunalisest tegevusest kodulehelt http://ekyl.ee/tarbija/ekul-lopptarbija/