EKÜL alustas koostööd uues rahvusvahelises tarbijateadlikkuse projektis

30.10.2017

Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade
30.10.2017

Eesti Korteriühistute Liit alustas koostööd Balti riikide ja Euroopa tarbijaorganisatsioonidega lõpptarbijate teadlikkuse tõstmiseks toiduraiskamise vähendamise võimaluste kohta.

27. oktoobril 2017 toimus Tallinnas uue rahvusvahelise koostööprojekti „Global learning approach on food waste in non-formal education” avakoosolek. Projekt toob kokku tarbijaorganisatsioonide esindajad Eestist, Lätist, Leedust, Bulgaariast, Horvaatiast ja Rumeeniast. Eestit esindab projektis Eesti Korteriühistute Liit. Projekti avakoosolekul saadi tuttavaks teiste partnerorganisatsioondega ning kooskõlastati projekti raames planeeritavaid tarbijatele suunatud teavitustegevusi.

Koosolekul arutleti selle üle, millises tarneahela lõigus läheb toitu kaotsi kõige rohkem, kuidas vähendada toidu raiskamist, ja kuidas saab panustada lõpptarbija. Toitu läheb raisku kogu ahelas: tootmisel, poodides, kodudes ja söögikohtades. Kodumajapidamised annavad sellest poole ja seega peitub just seal kõige suurem potentsiaal toidu äraviskamise vähendamiseks. Korteriühistutel ja korteriühistutes elavatel lõpptarbijatel on raiskamise vähendamisel ülioluline roll, tõdesid osalejad.

Hoolimatu ümberkäimine toiduga tähendab omakorda teiste väärtuslike ressursside kulutamist, mille hulka kuuluvad näiteks vesi, pinnas, töötunnid ja energia. Toidu raiskamise tulemusel tekkiv üleilmne CO2-jalajälg moodustab ligikaudu kaheksa protsenti kogu inimese poolt tekitatud kasvuhoonegaaside heitmetest maailmas, selgub ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetes. Ressursside kulu ja keskkonnakahju kõrval tuleb silmas pidada veel ühte fakti: FAO andmetel kannatab maailmas alatoitumise tõttu 793 miljonit inimest.

Andres Jaadla
Eesti Korteriühistute Liit
Juhatuse esimees
ekyl@ekyl.ee
jaadla@ekyl.ee
Tel: 6275740
Mob: +372 5203987
www.ekyl.ee

Kaasrahastab Euroopa Liit

Toiduraiskamine euroopas